Studiene gjør meg mer frimodig

Det kan være ubehagelig når det settes spørsmålstegn ved sentrale deler av troen. For Håkon Rydland har det blitt viktig å ha saklige argumenter for hvorfor han tror.

– Studiene i Kommunikasjon og livssyn (KL) på NLA Høgskolen har gitt meg trygghet til å møte mennesker med andre religioner og livssyn på en god måte, sier Håkon. 21-åringen fra Brumunddal er godt kjent innenfor en del kristne ungdomsmiljø
som en dyktig andaktsholder og ungdomsleder. I disse dager er han i ferd med å avslutte året som volontør for den kristne organisasjonen Soma Biblia i Tanzania. I fjor var han ettåring i Norsk Luthersk Misjonssamband, samtidig som han begynte å studere emner i Kommunikasjon og livssyn på NLA Høgskolen.
– Disse studiene gir en veldig god utrustning hvis man ønsker å drive med kristent arbeid, sier Håkon.
– Flere ungdomsledere jeg kjenner har studert KL tidligere, også pastoren hjemme.

Deltidsstudent

Høgskolen legger godt til rette for meg og de andre i samme situasjon. Selv om jeg gjerne skulle hatt tid til å fordype meg enda mer i pensum, så har det egentlig bare vært positivt å kombinere studier med jobb og tjeneste. Det jeg lærer er så relevant for det jeg
jobber med, at jeg kan ta det i bruk umiddelbart, sier han. Håkon forteller at de nye perspektivene han har fått på Bibelen og den kristne troen har vært nyttige i samtaler med både muslimer, andre kristne og sekulær norsk ungdom.
– En muslimsk venn sa til meg nylig; jeg hater at du alltid har svar på det jeg spør om! Målet er imidlertid ikke å vinne mennesker kun ved diskusjon og apologetikk. Men i møte med spørsmål og ulike utfordringer kan jeg være mer frimodig når jeg har gode og gjennomtenkte svar.

Hjelp til å forklare

– Vi erfarer stadig at studentene blir tryggere i egen tro – og dermed tryggere på å dele den, sier førsteamanuensis Lars Dahle, som er leder for Kommunikasjon og livssyn ved NLA Høgskolen. Dahle mener at både unge og eldre trenger hjelp i møte med utfordringene fra dagens livssynsmangfold. Er Bibelen virkelig troverdig? Er Jesus
virkelig eneste veien til Gud? Er kristentroen egentlig relevant for hverdagen min, for livet mitt her og nå? Hva betyr det å være Jesu disippel i vår tid? Hva gjør jeg med min tvil?
– Mange er ikke blitt møtt i sine spørsmål, og få har fått trening i å begrunne kristen tro. På KL er vi opptatt av å ta disse behovene på alvor og gi studentene hjelp til både å forstå, forklare, forsvare og formidle kristen tro i vår tid, sier han. KL tilbyr en rekke enkeltemner med få kursdager og resten nettbasert. Det legges til rette for at man
kan ta dette studiet ved siden av jobb, og derfor kan første semester i årsstudiet tas som enkeltemne på heltid eller på deltid over to semester. Studieturen til England på høsten er for alle.
– Oppholdet gir et unikt møte med noen av Englands fremste kristne formidlere og trosforsvarere både når vi er på engelske L’Abri, i Oxford og i London. Studieturen omtales ofte som selve høydepunktet i studiet, sier Dahle.

Bachelorstudier

Det siste året, mens Håkon har bodd i Tanzania, har han i tillegg til KL-emner også tatt emner i interkulturelle studier på NLA Høgskolen. Planen er å fullføre en bachelorgrad i interkulturell forståelse med fordypningsemner i kommunikasjon og livssyn. At studiene er lagt opp som kombinasjon av kursdager og nettbasert, har vært avgjørende for den idealistiske 21-åringen, som til høsten flytter til Elverum for å starte opp kristent ungdomsarbeid og integreringsarbeid.

Utfordrende kristenstempel

Han ser at det kan være vanskelig for unge i dag å få tilhørighet til kirke og menighet.
– Ungdom får servert noe helt annet på skolen enn hva de gjør i menigheten, og de kan nok oppleve en slags rollekonflikt. De møter ulike forventninger på ulike arenaer. Sekulariseringen i samfunnet gjør at kristen tro blir teit og at kristne kan oppfattes som tullinger. Det er viktig å gi noen gode svar til ungdommene som kjenner dette på kroppen. Den rasjonelle delen av kristen tro er kanskje enda viktigere i dag enn den har
vært tidligere, avslutter Håkon Rydland.