Kommunikasjon og livssyn enkeltemner

Kommunikasjon og livssyn enkeltemner
  • Kristiansand/nettbasert
  • Enkeltemner
  • 10/20 studiepoeng
  • Høst/vår
Frist 15. april Søk lokalt opptak
Ønsker du faglig påfyll kombinert med jobb? Vil du lære mer om å forklare, forsvare og formidle kristen tro midt i livssynsmangfoldet, ikke minst i møte med ungdom? På NLA Kristiansand kan du ta årsstudium innen kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk som eget studium eller som del av en bachelor i praktisk teologi og ledelse. Du kan også ta ett eller flere enkeltemner. Alle KL-studiene har fleksibelt opplegg, enten som samlingsbaserte eller nettbaserte studier.

Om utdanningen 

Emnene i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk (KL) er spesielt egnet for deg som jobber med trosopplæring, undervisning, forkynnelse og veiledning, enten det er i menigheter, kristne organisasjoner eller på skoler med kristen verdiforankring. KL-emner kan kombineres med jobb eller andre studier.

Les mer om Kommunikasjon og livssyn årsstudium her!

Oppbygging

Alle KL-studiene har fleksibelt studieopplegg, enten som samlingsbaserte eller nettbaserte studier. Undervisningen er variert og allsidig. Arbeid med ulike slags oppgaver under veiledning er en sentral læringsform. Vurderingsformene veksler ellers mellom prosjektoppgaver, skriftlig og muntlig eksamen, samt presentasjoner. Se viktige datoer under hvert emne.

Emner du kan ta om våren

Kristen tro som livssyn

3KL102 Kristen tro som livssyn

Hva er de store linjene og den indre sammenhengen i kristen tro? Hva er særpreget ved det kristne livssynet sammenlignet med andre livssyn? 

Undervisning våren 2023

Tre obligatoriske kursdager i Kristiansand 4. - 6. januar.

Vurderingsform

To skriftlige innleveringsoppgaver eller muntlig eksamen. Dato 28. februar.

Studieplan: 3KL102  Kristen tro som livssyn

Dette emnet tilbys både som enkeltemne og som del av årsstudiet i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk.

Livsynsdanning, ungdomskultur og medier

3KL109 Livssynsdanning, ungdomskultur og medier

Hva tror ungdom på – og hvorfor? Hvordan påvirker populærkulturen ungdommers tro? 

Undervisning våren 2023

Tre obligatoriske lokale kursdager i Kristiansand/Gimlekollen: 1. til 3. mars.

Vurderingsform

Skriftlig prosjektoppgave. Innlevering 21. april.

Studieplan: 3KL109 Livssynsdanning, ungdomskultur og medier


Dette emnet tilbys både som enkeltemne og som del av årsstudiet i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk.

 

Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk: Formidling

3KL108 Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk: Formidling 

Hvordan formidle kristen tro på en troverdig og relevant måte på ulike arenaer og medieplattformer?

Undervisning våren 2023

Seks obligatoriske lokale kursdager: 24. til 26. april og 10. til 12. mai.

Vurderingsform

En mappe med tre dokumenterte formidlinger og et refleksjonsnotat. (Innlevering: 8. juni)

Studieplan 3KL108.

Dette emnet tilbys både som enkeltemne og som del av årsstudiet i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk.

Kristent ungdomsarbeid, sjelesorg

3KL107 Kristent ungdomsarbeid i sjelesørgerisk perspektiv

Hvordan være en god lytter i møte med ungdom? Hvordan samtale med ungdom – og hvordan gi dem hjelp med det de sliter med? Emnet er nært knyttet til egen praksis, med case og oppgaver som sentral læringsform.

Undervisning våren 2023

Emnet tilbys med en kombinasjon av flere digitale samlinger og en lokal samling med kursdager.

  • Tre obligatoriske digitale samlinger: 19. januar, 2. mars og 4. mai. Tidspunkt: 16.00-20.00.
  • To obligatoriske lokale kursdager på Gimlekollen: 13. og 14. april.

Vurderingsform

Skriftlig oppgave med innlevering 8. juni.

Video om emnet: Den gode samtalen

Studieplan: 3KL107 Kristent ungdomsarbeid i sjelesørgerisk perspektiv

Bibelformidling og bibelfortolkning

3KL204 Bibelformidling og bibelfortolkning

Hvordan arbeide med å forstå bibeltekster? Hvordan formidle Bibelens budskap til mennesker i vår tid?

Emnet gir verktøy for induktivt bibelstudium og bibelutleggende forkynnelse / andakter.

Undervisning våren 2023

To obligatoriske digitale samlinger: 13. mars og 27. mars. Tidspunkt: kl. 10.00-15.00.

Vurderingsform

Skriftlig hjemmeeksamen. Dato: 22.-25. mai.

Studieplan: 3KL204 Bibelformidling og bibelfortolkning

Kristent livssyn i apologetisk perspektiv

3KL103 Kristent livssyn i apologetisk perspektiv

Hvorfor er kristen tro relevant og troverdig? Hvordan argumentere for Guds eksistens og Jesu oppstandelse?

Undervisning våren 2023

Tre obligatoriske lokale/digitale kursdager på Gimlekollen i Kristiansand 12. - 14. april.
Tilbud om digitale samlinger 07. og 21. februar, samt 7. og 21. mars.

Vurderingsform

3 dagers skriftlig hjemmeeksamen: 5. – 8. juni.

Studieplan: 3KL103 Kristent livssyn i apologetisk perspektiv 


Emner du kan ta om høsten

Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk: Innføring

3KL101 Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk: Innføring (30 sp)

Innføringsemnet gir et unikt møte med kjerneinnholdet i alle emner som tilbys innen Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk. Her rettes fokus på ulike sider ved kommunikasjon, på livssynskunnskap og livssynsanalyse, på relasjonen medier, ungdomskultur og livssynsmarked, og på kristen apologetikk. 

Emnet er del av årsstudiet, men kan også tas som enkeltemne – enten på heltid om høsten eller på deltid over høst og vår. Uansett er den obligatoriske undervisningen lagt til høstsemesteret. 

Undervisning

Undervisningen kombinerer lokal og digital undervisning, og inklidere dessuten en studietur til England. Studieturen kan erstattes av en mappeoppgave med refleksjoner og diskusjoner over 8-10 angitte foredrag.

Emnet har to obligatoriske lokale samlinger: 15. – 17. august og 20. – 22. oktober (inkluderer Veritaskonferansen). De lokale samlingene har undervisning fra kl. 09.00-16.00, og vil også inkludere noe program på kveldstid den første dagen på de lokale kursdagene, med vekt på fellesskap rundt mat og prat.

Studieturen til England er lørdag 10. – mandag 19. september. Prisen er på 7500,- kroner for turen, ikke iberegnet reisen til og fra England.

Vurderingsform

To innleveringsoppgaver og en femtimers, digital hjemmeeksamen. Denne siste er 15. desember for høsten eller i juni 2023 (deltid). Dato for våren kommer senere.

Studieplan: 3KL101 Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk: Innføring

Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv

3KL104 Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv – med praksis. (20 sp)

Hvordan utfordres kristent ungdomsarbeid av samtiden? Hvordan møte spørsmål og innvendinger mot kristen tro på en måte som hjelper de unge? 

Emnet er nært knyttet til studentens egen praksis, med arbeidsoppgaver som sentral læringsform. Kan tas enten kun på høsten eller over høst og vår. Uansett er den obligatoriske undervisningen lagt til høsten.

Undervisning

Tre til fire obligatoriske kursdager. Resten nettbasert med vekt på oppgaver og veiledning.

Datoer høsten 2021:

  • En digital kursdag tirsdag 27. september kl. 10.00-12.00
  • Tre lokale kursdager i Kristiansand 20. - 22. oktober, hvor Veritaskonferansen i Grimstad 22. oktober er del av programmet.

Vurderingsform

Tre innleveringsoppgaver med innlevering 15. desember. 

Studieplan: 3KL104 Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv med praksis

 

Ønsker du en teoretisk variant uten praksis? :

For deg som måtte ønske en teoretisk variant av 3Kl104 uten praksis så finnes emnet 3KL106 (15 sp).

Se studieplan: 3KL106 Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv

Kristent livssyn og naturvitenskap

3KL110 Kristent livssyn og naturvitenskap i apologetisk perspektiv (10 sp)

Hvordan respondere på den aktuelle debatten om kristen tro og naturvitenskap? Hvilke rolle spiller ulike livssyn i debatten, og hva er de aktuelle kristne apologetiske tilnærmingene?

Undervisning

3KL110 tilbys som nettemne hvor kjernen er selvstendig med digitale leksjoner.

Det tilbys en lokal/digital samling for oppstart tirsdag 27.10 kl. 13.00-15.00. Det vil tilbys flere lokale/digitale samlinger etter behov.

Vurderingsform

Et refleksjonsnotat og et formidlingsprosjekt med innlevering 15. desember. 

Studieplan: 3KL110 Kristent livssyn og naturvitenskap i apologetisk perspektiv

One Semester Programme in Christian Apologetics (online)

What are key issues for Christian apologetics in our time? How can we give a holistic response to apologetic challenges in our post-Christian, secular and pluralistic context?

The One Semester Programme in Christian Apologetics (online)  in comprised of two course modules:

  • 3KL220N The Christian Worldview in Apologetic Perspective: Key Approaches and Themes 10 ECTS)
  • 3KL221N Apologetics for a Christian Worldview: Methodology and Selected Issues (20 ECTS)

Teaching autumn 2022:

Both courses start in August, with local/digital teaching Thursday August 18th (3KL220) 10.00-14.00 and Friday 19th (3KL221) 10.00-14.00.
The rest of the teaching in both courses will be on Thursdays 13.00-15.00:
3KL220N:
August 25th, September 1st, 8th and 15th.
(Exam: September 26th - October 7th)
3KL221N:
October 13th, 20th, 27th, November 3rd, 10th, 17th and 24th.

Note: We highly recommend attending The Veritas Conference October 20th – 22nd In Kristiansand and Grimstad. See www.veritaskonferansen.no

 

Final assessment

3KL220N:
Two weeks home exam: Monday September 26th - Friday October 7th.

3KL221N:
Oral presentation: Wednesday December 07th - Thursday December 8th
Essay: Thursday December 15th

 

Course description: 3KL220N The Christian Worldview in Apologetic Perspective: Key Approaches and Themes (10 ECTS)

Course description: 3KL221N Apologetics for a Christian Worldview: Methodology and Selected Issues (20 ECTS)

 

Videre utdanning

Enkeltemnene 3KL101, 3KL102, 3KL109 og 3KL108 utgjør til sammen årsstudium i Kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk. Dette årsstudiet kan tas som ett av tre år i bachelor i Praktisk teologi og ledelse (PTL). KL-emner kan ofte inngå som frie studiepoeng i andre bachelorprogram ved NLA Høgskolen, så vel som ved andre høgskoler og universiteter.