Meningsfylt fagpåfyll

– En meget intens og svært meningsfull Veritasuke ligger nå bak oss, stadfester en fornøyd Bjørn Hinderaker, som er programsjef for Veritaskonferansen og høgskolelektor i kommunikasjon og livssyn ved NLA Høgskolen.

Årets Veritaskonferanse ble gjennomført 19.-21. oktober – den sjette i rekken i samarbeidet mellom Bibelskolen i Grimstad, Laget, og kommunikasjon og livssyn-studiet (KL) ved NLA høgskolen. Konferansens hovedtaler, Oxford-professor John Lennox, løftet det hele til et nytt nivå hva gjelder formidling og publisitet. Og arrangørene er fornøyde med både innhold og økningen i deltakermassen.

Fortsatt flest unge

Selv om det var en bredere alderssammensetning på konferansen enn tidligere, var hovedvekten av deltakerne fortsatt unge. Fagmiljøet i KL var ansvarlig for konferansens 40 seminarer, og det var et bredt spekter av seminarholdere og temaer. For KL-studentene var konferansen del av obligatoriske kursdager i flere av emnene i studieløpet.

– Det oppleves virkelig meningsfullt å kunne kombinere disse kursdagene for studentene på Kommunikasjon og livssyn med en omfattende utadrettet formidlingsvirksomhet og vårt nye forskningsinitiativ, sier programsjef Hinderaker. Nytt av året var to seminarserier på konferansen: En intro-serie for de som er nye i møte med apologetikken, og en serie med spesielt fokus på ungdomsarbeidere.

Tre viktige initiativ

Årets ene nye initiativ er Veritas-event hvor man tilbyr talerne i Veritas til eksterne arrangement. I forbindelse med dette hadde John Lennox to forelesninger på Universitet i Oslo og én forelesning på Universitetet i Agder, samt deltok sammen med filmskaper Iain Morris på ett åpent arrangement på NLA høgskolen i Kristiansand. Alle arrangementene ble godt besøkt.

Det andre nye initiativet er Veritas Research Symposium, som ble holdt i forkant av konferansen. Årets tema var ”Science, Natural Theology and Christian Apologetics”, og utkast til ti ulike forskningsartikler, som har til hensikt å publiseres i en egen særutgave av Theofilos, ble presentert. Neste års tema er ”Bearing Witness to Christ in the New Europe”, og vil være knyttet til Lausanne Europe 2020 Conference & Process.

Det tredje initiativet er videre arbeid med det nasjonale Veritasnettverket som er i ferd med å formaliseres som en forening. Damaris Norge blir NLA høgskolens representant, noe som legger gode strategiske muligheter for høgskolen når det gjelder utdanning, forskning og formidling.

Undervisningen fra konferansen vil bli publisert på Snakk om tro sine hjemmesider  og på podcastkanalen til Damaris Norge.