Bachelor i praktisk teologi og ledelse

Bachelor i praktisk teologi og ledelse
  • Bergen, Oslo
  • Bachelor
  • 180 studiepoeng
  • Utveksling 3. semester
  • Start høst
Søknadsfrist 15. april Søk opptak
Bachelor i praktisk teologi og ledelse er studiet for deg som ønsker en fremtid som leder i kirke, menigheter eller organisasjoner. Du vil få innsikt i både ledelsesfag og teologi, og øvelse i å reflektere sammen med forelesere, mentorer og medstudenter, kombinert med praksis og veiledning.

Om utdanningen

Bacheloren i praktisk teologi og ledelse vil bidra til å bygge din karakter som leder, og gi en fordypning i hvordan du kan lede deg selv og andre. Studiet gir innsikt i danning, trosopplæring, ledelsesfilosofi, Bibelen, formidling og menighetsbygging.

Når du tar en bachelor i praktisk teologi og ledelse får du praksis parallelt med undervisning og mentorering. Vi gir deg innføring i praktisk-teologisk metode, ledelsesfag og i trosopplæring. Gjennom studiet får du også lære om menighetsliv, forkynnelse og sjelesorg.

Du kan velge 60 studiepoeng av bachelorgraden selv, og få mulighet til å forme din egen bachelorgrad og fordype deg i emner som du selv syns er interessante og spennende. Det er mulig å benytte seg av spennende tilbud fra NLAs ulike campuser. Blant andre kan du ta emner fra teologi-studier i Bergen, musikk-studier i Oslo eller apologetikk-studier i Kristiansand. Se oversikt over tilbudene på våre hjemmesider og i studieplanene.

Video: Her møter du Bjørnar som studerte Bachelor i praktisk teologi og ledelse i Bergen.

Hva lærer du?

Kirke, menighet og organisasjoner trenger gode og dyktige ledere og forbilder. 
Med en bachelor i praktisk teologi og ledelse får du kunnskap om ulike ledelsesteorier, og ferdigheter i selvledelse, teamledelse, endringsledelse, organisasjonsledelse, og åndelig ledelse. Du vil lære om trosopplæring blant barn og unge, om fortolkning og formidling av Bibelen, og innovasjon i kristen kontekst.

Hvor kan du få jobb?

Bachelorgraden i praktisk teologi og ledelse kvalifiserer deg for blant annet arbeid som menighetspedagog i Den norske kirke, og vil også kunne være relevant yrkesutdanning for folkehøgskole- og bibelskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere, pastorer, forsamlingsledere, musikalske ledere, frivillighetskoordinatorer og andre yrkesgrupper innenfor menighetsarenaen både i Den norske kirke, i de kristne organisasjonene og frikirkene.

Oppbygging

1. året:
Det første året i bachelorgraden er det samme som Årsstudium i praktisk teologi og ledelse. Du kan selv forslå praksisplass, eller du kan få en praksisplass gjennom høgskolen.  

Studiene er organisert litt forskjellig i Oslo og Bergen. I Bergen er det undervisning omtrent hver tredje uke. I Oslo er undervisningen jevnere spredt over undervisningssemesteret.  Begge steder er det lagt opp til veiledningsgrupper, mentorering, tid for refleksjon rundt praksis og undervisning. All undervisning er obligatorisk, og det vil gi en god klassefølelse og unikt studiemiljø der det vil være plass for felles refleksjon, deling av erfaringer og diskusjon. 

Andre semester vil inkludere en unik studietur der du får prøve deg som moderne pilgrim, og oppleve en spennende variasjon av kristne felleskap - fra høykirkelige ritualer til karismatisk lovsang. 

2. året
Andre året i bachelorgraden velger du selv 60 stp. relevant fordypning. Her kan du for eksempel bruke tidligere yrkesrelevant utdanning, eller velge fra NLA Høgskolens mangfoldige studietilbud. Dersom du vurderer å gå videre med teologistudier, kan du velge emner fra bachelor i teologi andre året. De aller fleste emnene i PTL graden vil da kunne innpasses i profesjonsstudium i teologi.

3. året
I løpet av det avsluttende tredje året tar du 20 stp. praktisk-teologiske emner med praksis. På høsten begynner du å arbeide med  en bacheloroppgave som fullføres i vårsemesteret. Året inkludere også emnene Kristologi i møte med vår tid og Innovasjon og læring i kirkelig kontekst. 

Videre studier

Med bachelorgraden i praktisk teologi og ledelse har du mulighet til å ta Master in Theology and Ministry. Studenter på denne masteren som ønsker å bli kateket, må velge emnene TAM323B Kirkelig undervisning og TAM321B Youth Ministry as Theory and Practice – with Internship. Sammen med bachelor i PTL eller tilsvarende vil dette være tilstrekkelig for å fylle kateket-kravet.

Bachelor i praktisk teologi og ledelse med teologiske emner i 2.året kan i hovedsak innpasses i Profesjonsstudium i teologi. 

Med bachelor i praktisk teologi og ledelse kan du også være kvalifisert for en master i diakoni, dersom du har minst 10 studiepoeng med samfunnsfaglige emner (der forståelse av den velferdsmessige konteksten står sentral) som del av de frie, yrkesrelevante studiepoengene i andre året.

Utveksling

I emnet TEOL210 har du mulighet til å få utenlandspraksis. Det er også mulig å velge ulike emnesammensetninger fra utvekslingsopphold som 2.år i graden.