Bachelor i praktisk teologi og ledelse

Bachelor i praktisk teologi og ledelse
  • Bergen eller Oslo
  • Bachelor, heltid
  • 180 poeng
  • Utveksling 3. semester
  • Start høst
Frist 15. april Søk opptak
Bachelor i praktisk teologi og ledelse er studiet for deg som ønsker å jobbe som leder i kirke, menigheter eller organisasjoner. Du vil få innsikt i både ledelsesfag og teologi, muligheten til å reflektere sammen med forelesere, mentorer og medstudenter, kombinerte med praksis og veiledning.

Om utdanningen

Bacheloren i praktisk teologi og ledelse vil bidra til å bygge din karakter som leder, og gi en fordypning i hvordan du kan lede deg selv og andre.  Det vil gi en innsikt i danning, trosopplæring, ledelsesfilosofi, Bibelen, formidling og menighetsbygging.

Det er en utdanning med fokus på samspillet mellom undervisning - praksis – mentorering, da det er praksis parallelt med undervisning og mentorering.
Vi ønsker å gi deg en innføring i praktisk-teologisk metode, ledelsesfag og i trosopplæring. Samt vil du også få innsikt i menighetsliv, forkynnelse og sjelesorg.
Du vil få muligheten til å forme din egen bachelor med å fordype deg (60stp) i valgfrie relevante emner.


Hva lærer du?
Kirke, menighet og organisasjoner trenger gode og dyktige ledere og forbilder. 
På praktisk teologi og ledelse ønsker vi å skape ferdigheter i ulike ledelsesteorier, tolkning i dagen samfunnsliv i lys av bibelen, tolkning av Bibelen i lys av dagens barne- og ungdomsliv og som barneleder, ungdomsleder, frivillighetsleder etc. En valgfri fordypning vil styrke bacheloren med dine personlige egenskaper og interesser. 

Hvor kan du få jobb?
Årstudiet i praktisk teologi og ledelse kvalifiserer deg til arbeid med trosopplæring. Du kan også ta studiet kombinert med jobb som for eksempel trosopplærer e.l. da du kan få ha jobben din som praksis. 
Bachelorgraden i praktisk teologi kvalifiserer deg for bant annet arbeid som menighetspedagog i Den norske kirke, og vil også kunne være relevant yrkesutdanning for folkehøgskole- og bibelskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere, pastorer, forsamlingsledere, musikalske ledere, frivillighetskoordinatorer og andre yrkesgrupper innenfor menighetsarenaen både i Den norske kirke, i de kristne organisasjonene og frikirkene. 

 

Oppbygging
Første året i bacheloren praktisk teologi og ledelse er det samme som årstudiet. Dette året vil bestå av intensive studieuker ca. hver tredje uke, i Bergen eller Oslo. En kan ha selvvalgt praksisplass eller en kan få en praksisplass som skolen allerede har et samarbeid med.  
Ca. hver tredje uke er det undervisning på skolen. Her er det lagt opp til veiledningsgrupper, mentorering, tid for refleksjon rundt praksis og god relevant undervisning. All undervisning er obligatorisk, og det vil gi en god klassefølelse og unikt studiemiljø der det vil være plass for felles refleksjon, deling av erfaringer og diskusjon. 

Andre semester vil bestå av en unik studietur der en får prøve seg som moderne pilgrim, oppleve en spennende variasjon av kristne felleskap, fra høykirkelige ritualer til karismatisk lovsang.

Andre året i bachelorgraden velger du selv 60 stp relevant fordypning. Her kan du for eksempel bruke tidligere yrkesrelevant utdanning, eller velge fra NLA Høgskolens sitt mangfoldige studietilbud. Du kan også benytte deg av året til å ta obligatoriske fag om du ønsker å gå videre på profesjonsstudiet i teologi, master i kateketikk, diakoni e.l.

Det tredje året ved 5. semester har du mulighet til å velge mellom en utenlands variant, som vil bestå av tre måners utenlands praksis med oppgaveskriving, eller obligatoriske emner med institusjon praksis. Det siste semesteret vil bestå av valgfrie emner og bachelorskriving.


Videre studier

Med bachelor graden i praktisk teologi og ledelse har en muligheten å ta mastergraden: Master in Theology and Ministry ved NLA Høgskolen, som også kan tas som fjernstudent. 
Du kan også gå videre på mastergrad i teologi eller kateketikk om du velger emnene som er nødvendig inn i de studieretningene.

Med bachelor i praktisk teologi og ledelse kan du også gå videre med en master i diakoni, dersom du har minst 10 studiepoeng med samfunnsfaglige emner (der forståelse av den velferdsmessige konteksten står sentral) som del av de frie, yrkesrelevante studiepoengene i andre året.

Utveksling
Tredje semester har du mulighet til å ta en utenlands variant, PTL220, der du har tre måneders internasjonal praksis med praktisk-teologisk essay (30stp), blant annet i USA, Australia og England. 

Det er også mulighet med kortere utenlandspraksis i en Sjømannskirke i TEOL210.