Fra teologi til skøyter

Tidligere teologistudent Ruben Bakke Husabø har sagt på gjensyn til menighetsarbeid. I stedet får han daglig se ungdommer som får ny tro på seg selv og finner veien tilbake til skole eller arbeidsliv.

Skøytene skjærer ned i isen og glir inn foran oss i det Ruben Bakke Husabø skyver isen bort fra overflaten. Det er ikke det første bildet som faller inn i tankene når man ser for seg en med master i teologi og menighet fra NLA Høgskolen, men Ruben stråler bak glasset på hjelmen – han er nemlig på jobb.

I dag er han avdelingsleder hos Pitstop Bergen. Der får han mulighet til å ta med seg ungdommer på ulike aktiviteter som skøyter på Iskanten i Bergen, eller inn i undervisning om psykisk helse, arbeidsliv, økonomi og søvn. Det var akkurat en slik jobb Ruben hadde i tankene da han startet på en Bachelor i praktisk teologi og ledelse ved NLA.

– Jeg ønsket å arbeide med noe meningsfullt. Jeg utelukket ikke prest, men siden jeg gikk i en pinsemenighet, tenkte jeg mer i retning av pastor. Tanken var å få teologisk tyngde og samtidig lære mer om hvordan en møter mennesker, forteller han.

Ungdomspastor og kursleder

For to år siden fullførte han utdanningen sin, og skulle for første gang prøve seg i fast arbeid. Tiden ble delt mellom Pitstop Bergen og pinsemenigheten Salt i Bergen, hvor han arbeidet som ungdomspastor.

– Det var veldig lærerikt!

Som ungdomspastor fikk han raskt kjenne på koronapandemiens restriksjoner og utfordringene som fulgte i kjølvannet av dette.

– I ettertid ser jeg det var en bratt læringskurve og så hvor krevende det er å drive ungdomsarbeid når du mister de faste møtepunktene, forteller han.

– Vanskelig valg

Etter et år med kombinasjon av to stillinger som krevde mer enn prosenten tilsa, fikk han tilbud om å arbeide full tid hos Pitstop.

– Det handlet mest om muligheten til å arbeide hundre prosent et sted og ikke dele meg mellom to arbeidssteder. Det var et krevende valg, men jeg landet jeg på at det er mulig å arbeide i menighet på et senere tidspunkt. Det er mer et 'på gjensyn'.

– Gir meg glede i arbeidet!

Pitstop Bergen er et livssynsnøytralt arbeid som blir drevet av Frelsesarmeen i Bergen. Intensjonen er å bidra til at flere unge mennesker kommer seg tilbake på skolebenken eller i jobb.

– Ungt utenforskap er en stor utfordring. Det å kunne bidra til livsmestring, ny tro på seg selv og at ungdommer kommer seg tilbake til skole eller jobb, er en sentral del av arbeidet. For meg er det viktig å si til ungdommene at vi alle har dager som er utfordrende og det er ingen som alltid har det bra. Vi må alle finne våre mestringsstrategier i møte med utfordringer, og det er også godt å vite at vi kan få hjelp og støtte til dette.

Den teologiske tyngden er nok ikke den viktigste læringen Ruben har tatt med seg inn i jobben, men han er takknemlig for læreren på NLA som brukte «case-løsning» i timene. 

– Det har bidratt til at jeg tenker flere scenarioer i situasjoner jeg kommer i. I tillegg har jeg tatt med meg det jeg har lært gjennom kombinasjonen av praksis og teori, sier han.

Tilbake på isen viser Ruben fram kunster fra sin tid som hockeyspiller i Sandnes – og gliset hans smitter!

– Jeg er så heldig at jeg får betalt for å være med ungdommer på skøyter. Bare det å se mestringen som ungdommene opplever, er stas. Det gir meg glede i arbeidet!