Praktisk teologi og ledelse, årsstudium

Praktisk teologi og ledelse, årsstudium
  • Bergen, Oslo
  • Årsstudium, heltid/deltid
  • 60 studiepoeng
  • Start: høst
Frist 15. april Søk opptak
Studiet tar sikte på å danne morgendagens ledere i kirke, menigheter og organisasjoner. Du får innsikter fra ledelsesfag og praktisk teologi. Engasjerte forelesere og kloke mentorer er opptatt av å høre dine refleksjoner. Og du får en god balanse mellom teori og praksis gjennom hele året. Studiet kan tas både i Bergen og Oslo.

Fra høsten 2024 er studiet også tilgjengelig som samlingsbasert deltidsstudium i Trondheim.

Om utdanningen

Årstudiet i praktisk teologi og ledelse kan tas som en selvstendig enhet eller brukes som første året av en bachelorgrad. Undervisningsopplegget har fokus på samspillet mellom undervisning – praksis – samarbeid – veiledning. Det vil bidra til en leders karakterbygging, der målet er at du skal lære hvordan du kan lede seg selv og andre. Du vil også få innføring i kristen trosopplæring for ulike aldersgrupper.  

Hva lærer du?

Kirke, menighet og organisasjoner trenger gode og dyktige ledere og forbilder. Studiet i praktisk teologi og ledelse gir kunnskap om ulike ledelsesteorier, og ferdigheter i selvledelse, teamledelse, endringsledelse, organisasjonsledelse, og åndelig ledelse i ulike sammenhenger. Du vil lære om trosopplæring blant barn og unge, om fortolkning og formidling av Bibelen og innholdet i kristen tro. 

Hvor kan du få jobb?

Årsstudiet i praktisk teologi og ledelse kvalifiserer deg blant annet for arbeid som menighetspedagog i Den norske kirke. Det er også relevant del av yrkesutdanning for folkehøgskole- og bibelskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere, pastorer, forsamlingsledere, musikalske ledere, frivillighetskoordinatorer og andre yrkesgrupper innenfor menighetsarenaen både i Den norske kirke, i de kristne organisasjonene og frikirkene. 

Oppbygging

Årsstudiet består av 6 emner á 10 studiepoeng som kan tas på heltid eller deltid. 

Studiet er organisert litt forskjellig i Bergen, Oslo og Trondheim. I Bergen er det undervisningsuke tirsdag-fredag omtrent hver tredje uke, med praksis og selvstudium mellom. I Oslo er undervisning, praksis og selvstudium jevnere spredt over undervisningssemesteret. I Trondheim tilbys emnene på deltid over to år. Undervisningen er samlingsbasert og er knyttet opp mot annen aktivitet i Salemhuset og studiemiljøet ved Gå Ut Senteret. 

I Bergen og Oslo inkluderer andre semester en unik studietur der du får prøve deg som moderne pilgrim, og oppleve en spennende variasjon av kristne felleskap - fra høykirkelige ritualer til karismatisk lovsang.  

På alle studiesteder er det lagt opp til veiledningsgrupper, mentorering, tid for refleksjon rundt praksis og undervisning. All undervisning har obligatorisk oppmøte, og det vil gi en god klassefølelse og unikt studiemiljø der det vil være plass for felles refleksjon, deling av erfaringer og diskusjon.  

Videre studier

Årsstudiet i praktisk teologi og ledelse kan bli del av en bachelor i praktisk teologi og ledelse. Du velger da en yrkesrelevant fordypning, eller kan bruke tidligere avlagt relevant utdanning som del av denne.  

Med avlagt bachelor i praktisk teologi og ledelse har du mulighet til å ta Master in Theology and Ministry. Studenter på denne masteren som ønsker å bli kateket, må velge emnene TAM323B Kirkelig undervisning og TAM321B Youth Ministry as Theory and Practice – with Internship. Sammen med bachelor i PTL eller tilsvarende vil dette være tilstrekkelig for å fylle kvalifikasjonskravet som kateket. Med riktig valgsammensetning kvalifiserer også bachelorgraden for opptak til master i diakoni. 

Søkere som ønsker å gå videre på et fullt teologistudium med tanke på å bli prest i Den norske kirke eller pastor, kan få hele årsstudiet i PTL innpasset som obligatoriske og valgfrie emner på bachelornivå i Profesjonsstudium i teologi.