Kristendom, religion, livssyn og etikk, KRLE, årsstudium

Kristendom, religion, livssyn og etikk, KRLE, årsstudium
  • Oslo, Bergen (Sandviken)
  • Årsstudium, heltid eller deltid eller rent nettstudium
  • 60 studiepoeng
  • Høst
Søknadsfrist 2022: 20. april kl. 14 Søk opptak
Med årsstudium i KRLE får du undervisningskompetanse i KRLE for grunnskolen og i religion for videregående skole. Du blir rustet til å arbeide i en stadig mer multikulturell og multireligiøs skole. NLA Høgskolen tilbyr årsstudiet både i Oslo, i Bergen og nettbasert.

Om utdanningen

Du kan også ta studiet som et rent nettstudium (les lenger ned på siden).

Årsstudium i KRLE gir grunnkunnskap om religion, livssyn og etikk. Studiet gir grunnleggende kunnskap om de store verdensreligionene, men tar også opp nyere religiøse tradisjoner og strømninger. Gjennom studiet får du også innsyn i livssynsmangfoldet i Norge og får drøftet livssyn og etiske grunnlagsspørsmål. Du lærer å analysere religion som et komplekst kulturelt fenomen, og å forstå religionenes betydning for menneskers identitets- og meningsdanning.

Studiet kan inngå som en del av utdanninger innen skole, menigheter og en rekke andre stillinger hvor KRLE er relevant.

For å forstå det norske samfunnet er det viktig med inngående kjennskap til kristendommen, dens historie og rolle i samfunnet. Kristendommen har derfor et større fokus i årsstudiet enn de andre religionene, med studier av Bibelen og kristendommen i historie og samtid.


Om nettstudiet

Undervisningen foregår gjennom forskjellige ressurser som er tilgjengelig på nett, tilbud om skriftlige øvingsoppgaver med tilbakemelding, veiledningssamtaler (ved behov). Du får tilbud om en endags innføringstur i august. Det nettbaserte tilbudet er forankret i Bergen.

Ønsker du å ta KRLE nettbasert, må du søke gjennom lokalt opptak. Her finner du søknadswebben.