Praktisk teologi og ledelse, deltid Trondheim

Praktisk teologi og ledelse, deltid Trondheim
  • Trondheim
  • Årsstudium
  • 60 studiepoeng
  • Høst-24
Frist 15. april Søk opptak
Årsstudium i praktisk teologi og ledelse er studiet for deg som er eller som ønsker å bli leder eller formidler i kirker, menigheter eller organisasjoner. Få innsikt i ledelse og teologi gjennom refleksjon med forelesere og medstudenter, kombinert med praktisk erfaring og veiledning. Studiet tilbys nå med samlinger i Trondheim, og du studerer på deltid.

Om utdanningen 

Årsstudiet i praktisk teologi og ledelse vil bidra til å styrke dine lederferdigheter, og gi en grundig forståelse av selvledelse og ledelse av andre. Studiet innebærer praktisk erfaring i tillegg til undervisning og veiledning. Det gir innsikt i danning, trosopplæring, ledelsesfilosofi, bibelfag, formidling/forkynnelse og menighetsbygging.  

Deltidsstudium

I Trondheim er emnene i årsstudiet fordelt over to år. Undervisningen er samlingsbasert og vil være knyttet opp mot annen aktivitet i Salemhuset og studiemiljøet ved Gå Ut Senteret. 

Her møter du Bjørnar som studerte Bachelor i praktisk teologi og ledelse i Bergen. 

Hva lærer du? 

Kirke, menighet og organisasjoner trenger gode og dyktige ledere og forbilder.Med praktisk teologi og ledelse får du kunnskap om ulike ledelsesteorier, og ferdigheter i selvledelse, teamledelse, endringsledelse, organisasjonsledelse, og åndelig ledelse. Du vil lære om trosopplæring blant barn og unge, om fortolkning og formidling av Bibelen og innholdet i kristen tro. 

Hvor kan du få jobb? 

Årsstudium i praktisk teologi og ledelse oppfyller minstekravet til faglig fordypning for arbeid som menighetspedagog (trosopplærer) i Den norske kirke (30 stp KRD og 30 stp PED, som del av eller i tillegg til en bachelorgrad). Studiet er også relevant for lønnet eller frivillig tjeneste innenfor yrkesområder som barne- og ungdomsarbeid, forsamlingsledelse, folkehøgsskole og bibelskole, frivillighetskoordinering og annen tjeneste innenfor menighetsarenaen både i Den norske kirke, i de kristne organisasjonene og frikirkene.  

Oppbygging 
Årsstudium i praktisk teologi og ledelse består av 6 obligatoriske emner á 10 studiepoeng. Disse tilbys deltid over to år samlingsbasert i Trondheim. Samlingene har litt ulik varighet etter hvor mange emner som gjennomføres i det aktuelle semesteret.    

Organisering av studiehverdagen 

samlingene arrangeres det også veiledningsgrupper, mentorering, tid for refleksjon rundt praksis og undervisning. All undervisning har obligatorisk oppmøte (krav om minst 80 % tilstedeværelse), og det vil gi en god klassefølelse og et unikt studiemiljø der det vil være plass for felles refleksjon, deling av erfaringer og diskusjon.

I studieåret 2024-25 vil obligatorisk undervisning bli plassert slik:

Høst 2024

Uke 33
14.aug: TEOL110 Bibelen – tekst, tolkning, formidling
15.-16.aug: RELPED110 Relasjonsledelse

Uke 39
26.-27.sept: TEOL110 (ca. to dager til sammen) (dato er endret)

Uke 47
19.-20.nov: TEOL110
21.-22.nov: RELPED110

Uke 49
Eksamen TEOL110

Vår 2025

Uke 2
6.jan: RELPED110
7.-8.jan: RELPED110 eksamen
9.-10.jan: RELPED120 Ledelsesfilosofi

Uke 11
13.-14.mars: RELPED120

Uke 25
20.juni RELPED120

Uke 26
23.-24.juni RELPED120 eksamen

Med forbehold om behov for mindre endringer.