NLA Høgskolen utvider til Trondheim – Norges beste studieby?

I løpet av høsten 2024 vil NLA Høgskolen utvide til Norges tredje største by og etablere et nytt studiesenter.

Trondheim er kjent for sitt gode student- og studiemiljø og har flere ganger blitt kåret til Norges beste studieby. Byen har over 210 000 innbyggere og med nesten 39.000 studenter er Trondheim den nest største studentbyen i Norge. Fra høsten 2024 etablerer NLA et studiesenter i samarbeid med Ut-Senteret og Norkirken i Trondheim.  

Den rste utdanningen som tilbys ved senteret blir en bachelor i praktisk teologi og ledelse. Dette treårige studieprogrammet gir kvalifikasjoner for stillinger som trosopplæringsleder og andre kirkelige posisjoner, og dette blir den eneste kristendomsfaglige utdanningen universitets- og høyskolenivå i Trondheim. Her Kan du lese mer om bachelor i praktisk teologi og ledelse i Trondheim.  Ut Senteret (GUS) har allerede et samarbeid med NLA som gjør at bibelskolens studenter kan ta enkelte emner NLA, for eksempel interkulturelle studier og kommunikasjon og livssyn.

Hør høgskolektor Merete Hodt fortelle om bibelens tekster og sammenhenger i Bibelen.

– Hva er årsaken til at NLA tilbyr praktisk teologi og ledelse i Trondheim? 

– Vi starter opp denne bacheloren fordi det ikke eksisterer et tilsvarende tilbud i regionen, og dette initiativet støttes av Den norske kirke, bispedømmet, kristne organisasjoner og frimenighetene, forteller Amund Langøy, prorektor for utdanning, ved NLA Høgskolen.

 
Prorektor for utdanning, Amund Langøy, ser frem til oppstart av bachelor i praktisk teologi og ledelse (PTL) i Trondheim høsten 2024.

– Hva vil kjennetegne studiet i Trondheim? 

– I etableringen av PTL Trondheim legger vi vekt å gi studentene en helhetlig pakke som omfatter praksiserfaringer, nært samspill med menigheten og Ut Senteret, samt undervisning av god kvalitet, legger Langøy til.