Bachelor og master i teologi

Bachelor og master i teologi
  • Bergen
  • Bachelor + master
  • 180 + 120 poeng
  • Mulighet for sommersemester
  • Høst
15. april Søk opptak
Vil du bli prest, misjonær eller pastor? Ønsker du å få et godt grunnlag for å formidle kristen tro? Da er teologistudiet aktuelt for deg.

Om utdanningen

Med bachelorgrad og master i teologi fra NLA Høgskolen kan du bli prest i Den norske kirke, eller forsamlingsleder eller pastor i andre kirkesamfunn og menigheter.
God kunnskap om den kristne tro gir deg et godt grunnlag for å bidra i undervisning og i kirkelig opplæring og tjeneste, og for å delta kritisk og konstruktivt i samfunnsdebatten.


Bachelorstudiet i teologi studerer kristendommen med utgangspunkt i, og med hovedvekt på, den evangelisk-lutherske trosbekjennelsen. Som prest vil du få lederfunksjoner, og vi gir deg derfor mulighet til å velge ulike ledelsesfag som en del av din bachelorgrad.

Presteutdanningen går over seks år og består av bachelor- og mastergrad i teologi og ett år praktisk-teologisk utdanning. Bachelor, master og et halvt år integrert praktisk-teologisk utdanning tilbys ved NLA Bergen. Til sammen gir det opptak ved siste semester praktisk-teologisk utdanning ved Det teologiske menighetsfakultet (MF) i Oslo eller Misjonshøgskolen i Stavanger.

Studentmiljøet ved teologistudiene er unikt. Her møter du medstudenter som skal fylle ulike roller i kirke- og organisasjonsliv i framtiden. Som student hos oss får du personlig veiledning til studiene og i tolking av tekster i Bibelen. I tillegg til forelesninger og veiledning, møter du lærerne til samtale over en kopp kaffe i kantinen, til andakt, til tekstgjennomgang eller i samtale i Forum Tro/Tanke og Tro/Tjeneste.


Generelt om studiet

Bachelorstudiet i teologi har kristendommen som sitt sentrale studieobjekt, med utgangspunkt i og hovedvekt på den evangelisk-lutherske kristendomsforståelse. I tillegg vil deler av studiet være viet andre religioner og livssyn, samt emneområdene etikk og filosofi. Videre inngår språkstudier i hebraisk og nytestamentlig gresk. Det er mulig å ta deler av studiet på sommersemester i Israel eller med emner fra årsstudiet i praktisk teologi og ledelse.
Du kan ta noen av emnene over internett.

Videre studier

Master i teologi gir opptak på siste semester praktisk-teologisk utdanning på MF og VID

Hvor kan du få jobb?

Med mastergrad i teologi kan du bli prest, pastor, forsamlingsleder, misjonær, forkynner og forsker.

Utveksling

Mulighet for 30 studiepoeng sommersemester i Israel og Palestina.