Bachelor i teologi

Bachelor i teologi
  • Bergen
  • Bachelor
  • 180 studiepoeng
  • Mulighet for sommersemester
  • Høst
Frist 15. april Søk opptak
Vil du bli prest, misjonær eller pastor? Ønsker du å få et godt grunnlag for å formidle kristen tro? Da er teologistudiet aktuelt for deg.

Om utdanningen

Ønsker du å få grundig innsikt i kristen tro, eller arbeide i en menighet eller en kristen organisasjon? Med Bachelor i teologi får du utdanning og utrustning til en slik tjeneste. Studiet gir deg bred kunnskap om den kristne tro og et godt grunnlag for å bidra i kirkelig opplæring og undervisning.

På bachelorstudiet i teologi studerer du kristendommen med utgangspunkt i, og med hovedvekt på, den evangelisk-lutherske trosbekjennelsen. Språkstudiene i hebraisk og nytestamentlig gresk gir grunnlag for å forstå de bibelske grunntekstene og er et viktig grunnlag for videre teologistudier. Du har også mulighet til å ta et sommersemester i Israel og Palestina eller inkludere ledelsesfag fra studiet i praktisk teologi og ledelse i din bachelorgrad.

Studiemiljøet ved teologistudiet er unikt. Her møter du medstudenter som skal fylle ulike roller i kirke- og organisasjonsliv i framtiden. Som student hos oss får du personlig veiledning til studiene og i tolkning av tekster i Bibelen. I tillegg til forelesning og veiledning møter du lærerne til samtale over en kopp kaffe i kantinen og til andakt.

Videre studier

Med bachelor i teologi kan du gå videre på master i teologi eller søke overgang til profesjonsstudium i teologi, som kvalifiserer for prestetjeneste i Den norske kirke.  

Du kan også søke opptak på Master in Theology and Ministry ved NLA Høgskolen. Denne mastergraden er engelskspråklig og kvalifiserer for ulike lederoppgaver i kirke- og organisasjonsliv, blant annet stillinger som pastor eller kateket.

Etter avlagt mastergrad kan du søke opptak på doktorgradprogrammer i teologi.

Sentrale tema

Bibelen: Det gamle og nye testamente
Kirke- og teologihistorie
Kristen tro i aktuelt perspektiv
Menighetsbygging og misjonal kirkeforståelse
Nytestamentlig gresk
Bibelhebraisk
Religion, livssyn og etikk
Lutherske bekjennelsesskrifter
Praktisk teologi 

Yrkesmuligheter

Med bachelor i teologi kan du arbeide i menigheter og i kristne organisasjoner.

Utveksling

Det tilbys utveksling til University of Winchester, Storbritannia, med bl.a. aktuelle emner innenfor religion, etikk og samfunn. Slik utveksling må skje i 2. eller 3. studieår, og koordineres i god tid med studiet av bibelhebraisk og nytestamentlig gresk.