Mange kirkelig ansatte kommer fra NLA

— Vi er stolte av våre tre studenter som ble ordinert til prestetjeneste i Den norske kirke 3. søndag i advent, det var en stor dag for teologimiljøet på NLA Høgskolen, sier avdelingsleder for Teologi, religion og filosofi, Gunnar Innerdal.

Det var Gunnar Eldevik, Inge Wilhelm Økland og Benjamin Bjørnsen, Anda som ble ordinert i Bergen Domkirke etter tilnærmet fullt studieløp fra NLA Høgskolen (5,5 av 6 års cand.theol.-studier).

Biskopen satte etter eget utsagn personlig rekord med hele fem ordinasjoner i samme gudstjeneste. De to siste, Jørgen Grimelid og Sigvart Smith Eide, har også tatt studiepoeng ved NLA Høgskolen, slik en stor andel av alle kirkelig ansatte på Vestlandet har.
 
Hva kjennetegner å studere teologi ved NLA Høgskolen?

— Teologistudiene ved NLA Høgskolen skjer i et dedikert fagmiljø med sterkt engasjement for å skape god kirkelig praksis på et solid læremessig grunnlag, med stor åpenhet for kreativitet og ungdommelig pågangsmot. Vi tror vi er ganske gode på de mange viktige samtalene innimellom, slik som over kantinebordet, svarer Gunnar Innerdal.

Den norske kirke opplever dårlig rekruttering, hva tenker du er grunnen til det og hva kan vi gjøre for å endre denne trenden?

— Rekrutteringsutfordringene i Den norske kirke, og andre kristne organisasjoner og forsamlinger, henger tett sammen med generelle utviklingstrekk i samfunn og kirkeliv, der oppslutningen om kristent arbeid går ned. Det fører til usikkerhet rundt hva kirkelig tjeneste er og skal være, og kanskje svekket status for disse yrkene. Kirken trenger å skape nytt engasjement rundt viktigheten av kirkens kjernevirksomhet; at folk får høre evangeliet, bli døpt, motta nattverden og høre til fellesskap der man på ulike måter lever et kristent liv for sin neste, sier Innerdal.

Gjenoppdage begeistringen

Gunnar Innerdal omtaler jobb i kirke og menighet som en svært meningsfull tjeneste som betyr mye for mange mennesker. 
—Jeg tror også at vi trenger å gjenoppdage begeistringen over selve evangeliet, og der kan NLA være med og hjelpe til, sier Innerdal.

På bildet: Gunnar Innerdal, avdelingsleder for Teologi, religion og filosofi.