Sommersemester i Israel og Palestina

Sommersemester i Israel og Palestina
  • Bergen
  • Sommersemester
  • 30 studiepoeng
  • Juni
Neste opptak planlegges i 2025
Sommersemesteret i Israel og Palestina er et unikt studietilbud som gir stort faglig og sosialt utbytte. Semesteret inneholder en måneds opphold i Jerusalem, Betlehem og Galilea, og en rekke ulike ekskursjoner til steder som Hebron, Dødehavet, Nasaret og en av flyktningeleirene på Vestbredden. Studiet gir deg både kunnskap om og erfaringer med religiøse, politiske og kulturelle problemstillinger i et spennende og utfordrende læringsmiljø.

Om utdanningen

I løpet av sommersemesteret får du undervisning både av NLA-ansatte og eksterne fagfolk i Norge, men også av lokale ressurspersoner og fagfolk i Israel og de palestinske områdene. Mange av disse har også religiøs forankring, i jødiske, muslimske eller kristne sammenhenger. Kombinasjonen gir et faglig sterkt og erfaringsforankret undervisningsopplegg. Målet er at du som student skal kunne bygge en solid kompetanse og plattform for din tilnærming til konkrete religiøse, kulturelle og politiske spørsmål.
Behovet for å håndtere religiøst mangfold på mange ulike aneraer i samfunnet er stort. Vi som jobber her er derfor bevisste på å utruste deg til å arbeide i et multikulturelt og multireligiøst samfunn. Gjennom sommersemesteret vil vi bidra til at du får faglig tyngde og praktisk erfaring innenfor dette feltet.
Sommersemesteret kan inngå i ulike bachelorløp ved NLA Høgskolen. Det kan også integreres i andre utdanningsløp, og tas som etterutdanning for lærere i KRLE.

Hva lærer du?

Du får førstehånds kjennskap til historiske kjerneområder for flere av de store verdensreligionene, og til tekster og religiøs praksis som står sentralt i disse religiøse tradisjonene. Du lærer om hvordan religion, kultur og politikk integreres på ulike måter, og om hvordan religion kan bidra både til konflikt og forsoning mellom ulike grupper. Du lærer om arkeologi og historisk forskning, og får kjennskap til noen av de viktigste og seneste arkeologiske utgravningene som knyttes til jødedommens og kristendommens historie og hellige tekster.

Hvor kan du få jobb?

Sommersemesteret kan inngå som kompetansegrunnlag for mange ulike yrker, innenfor skole og utdanning, interkulturelt arbeid, kirker, menigheter og organisasjoner, og andre sammenhenger der det er behov for kompetanse i religions- og kulturfag.

Studieløp/oppbygging

Sommersemesteret varer i knapt to måneder, med to dagers oppstartsseminar etter 15. juni, og siste eksamen før 15. august. Oppholdet i Israel og Palestina varer i ca en måned.
Semesteret består av tre emner på 10 studiepoeng hver. Til sammen omfatter det altså 30 studiepoeng, som tilsvarer et vanlig semesters studium. Det er mulig å la studiet omfatte bare to emner i selvvalgt kombinasjon, og altså 20 studiepoeng. Du finner nærmere informasjon om de enkelte emnene ved å trykke på linkene nedenfor.

Det avholdes eksamen (fem timers skriftlig skoleeksamen) i emnet Jesus og Galilea mot slutten av utenlandsoppholdet. I månedsskiftet juli-august er det en fire dagers hjemmeeksamen i enten emnet jødedom eller emnet religion og politikk med fokus på Midtøsten-konflikten, med påfølgende muntlig eksamen i det emnet det ikke blir gitt hjemmeeksamen i.

Datoer for 2022

20.-21. juni: Oppstartseminar i Bergen
Reisedatoer: 22.juni - 21. juli.

Pris, lån og stipend (pr. 2022)

Du kan selv velge om du vil melde deg opp til 20 eller 30 studiepoeng på sommersemesteret. Beregnet fra tidligere år kan du regne med en støtte fra Lånekassen (stipend og lån, inkl. reisestøtte og ekstralån) på ca. kr. 40.000.

Totalkostnadene for studiet med reise, opphold, ekskursjoner og to daglige måltider vil ligge på ca. kr. 40.000. I tillegg betaler du ordinær studieavgift på kr. 3.900 (eks. avgift til Studentsamskipnaden i Bergen på kr. 570). Totalkostnadene for turen kan variere noe ut fra antall deltakere, men vi arbeider for at summen av kostnader i minst mulig grad overstiger støtten fra Lånekassen. Lommepenger, lunsj og tips til hotellansatte (beregnet til ca 4-500 kr) kommer utenom dette.

Videre studier

Du kan innpasse sommersemesteret i ulike bachelorprogram. Som del av en fullført bachelor kan du søke om opptak på ulike relevante masterløp.