Derfor er utdanning så viktig for deg som vil jobbe i menighet

Geir Otto Holmås brenner for å gi unge dypere kjennskap til Guds ord.

– Åndelighet må ikke spilles ut mot solid kunnskap om Bibelen. Gud vil ha oss som hele mennesker. Han har gitt oss forstanden av en grunn, sier førsteamanuensis Geir Otto Holmås ved NLA Høgskolen.

Han har tidligere skrevet boken «Ved en korsvei. Åpent brev til mine karismatiske venner». Boken er formet som et personlig vitnesbyrd og en appell hvor han advarer mot strømninger som trekker bort fra bibelsk og klassisk kristendom. Holmås har sittet i Oase-lederskapet og er selv karismatiker.    

Trenger gode lærere

Selv om boken er skrevet primært til karismatiskere, mener Holmås at alle kristne trenger å bli minnet på hvor viktig det er å kjenne Guds ord.

– Det er en tendens om dagen til å prioritere erfaring og relasjoner på bekostning av kunnskap. Mange menigheter har kuttet ut systematisk bibelundervisning. Det gjør oss sårbare. Vi trenger den gode læreren som kan få skattene i Guds ord til å skinne.

– Hva skal til for å bli en god lærer for menigheten?

– Innsikt i hva som faktisk står i Bibelen, hvordan Bibelen er forstått gjennom kirkens historie og feil kirken har begått opp gjennom historien som vi kan lære av i dag. Men Guds ord må også være det læreren selv lever i og av, sier Holmås.

Lærer av annerledestenkende

I sine forelesninger på masternivå benytter han mye tid på nettopp dette. Her lærer studentene å analysere tekster, lese Bibelen meditativt under bønn og reflektere sammen rundt ulike forståelser av bibeltekster. Som praksisleder utfordrer han studentene sine til å prøve seg i kristne miljøer de ikke kjenner så godt til fra før.

– Vi utfordrer dem gjerne til å gå litt utenfor komfortsonen – bruke praksistiden til å lære av annerledestenkende menigheter, sier Holmås.

Det betyr at hvis du har gått i Den norske kirke hele livet, kan det være nyttig å gå i en frimenighet uten liturgi og vice versa.

– For fremtidige menighetsarbeidere kan studietiden bli en mulighet til å utvide horisonten og lære av andre. Samtidig ønsker vi å gi dem kunnskap som kan modnes til en visdom for livet, sier Holmås.