Kristent ungdomsarbeid som trosopplæring

Kristent ungdomsarbeid som trosopplæring
  • Kristiansand
  • Videreutdanning lavere grad
  • 30 poeng
  • Høst
Frist 15. april Søk nå!
Hvordan utfordres kristent ungdomsarbeid av samtiden? Hvordan møte de unge der de er? Hvordan kan apologetikk og sjelesorg styrke det kristne ungdomsarbeidet som trosopplæring?

Mange har allerede tatt våre populære enkeltemner om kristent ungdomsarbeid i apologetisk og sjelesørgerisk perspektiv. Nå kan du kombinere disse emnene som et halvårsstudium i kristent ungdomsarbeid som trosopplæring.

Er du i målgruppen?

Er du ungdomsarbeider eller menighetspedagog? Er du ansatt eller frivillig i en menighet eller organisasjon med ansvar for ungdomsarbeid og trosopplæring? Eller ønsker du å skaffe deg kompetanse innenfor ungdomsarbeid og trosopplæring? Da er dette studiet for deg!

Blir du engasjert av formålet?

Halvårsstudiet skal styrke trosopplæring i kristent ungdomsarbeid, med særlig vekt på apologetiske og sjelesørgeriske perspektiver. Et overordnet mål er å bidra til å danne ledere og formidlere i kristne menigheter og organisasjoner som kan møte ungdom der de er, med integritet og respekt. 

Fagmiljøets forskningsprosjekt Hvorfor akkurat Jesus? blant trosopplærere danner en viktig bakgrunn for dette halvårsstudiet. Prosjektet viste et stort behov for å kunne møte livssynsmangfoldet og aktuelle spørsmål i trosopplæringen.

Hva lærer du? 

Gjennom studiet får du kunnskap om de unges livsverden, og hvordan den preges av vår tids medie- og livssynsmangfold. Du får kjennskap til sentrale temaer innenfor kristen apologetikk og sjelesorg, med vekt på møtet med barn og unge.

Gjennom studiet får du hjelp til å møte de unge der de er, med en helhetlig kristen apologetikk og sjelesorg, og slik kunne bidra til de unges livstolkning og livsmestring.

Studiet gir deg også kompetanse til å kunne reflektere over hvordan møte sentrale utfordringer i relasjonen mellom livssynsmangfold, kristen tro og unges livssynsdanning.

Alt dette gir deg kompetanse i formidling av kristen tro, med særlig vekt på trosopplæring for ungdom.

Hvilket studieløp velger du? 

Dette halvårsstudiet har to alternative studieløp:

Studieløp 1:

Studieløp 2:

Du får et fleksibelt studieopplegg

I emnene tilbys variert undervisning, med en kombinasjon av lokale kursdager, nettundervisning, gruppearbeid og individuell veiledning. Den årlige Veritaskonferansen inngår i høstens kursdager. Selvstendig arbeid med stoffet vektlegges.

 

Vil du vite mer?

Ønsker du mer informasjon om dette halvårsstudiet?

  • Les da mer her om de ulike emnene som inngår i studiet!

Ønsker du mer informasjon om forskningsprosjektet Hvorfor akkurat Jesus?