Bachelor i musikk, menighet og ledelse

Bachelor i musikk, menighet og ledelse
  • Oslo
  • Bachelor
  • 180 studiepoeng
  • Høst
Frist 15. desember Søk opptak
På NLA Høgskolen i Staffeldtsgate utdanner vi morgendagens musikere. Vi ønsker å utdanne profesjonelle utøvere og skape bevissthet rundt din identitet som menneske og musiker.

I løpet av studietiden får du mulighet til å jobbe med ulike musikkstiler, utvikle din egen sound, samspill, studioarbeid, improvisasjon, låtskriving og bransjekunnskap. NLA står i en tradisjon som Norges eldste rytmiske musikkutdannelse og en rekke av landets fremste musikere har studert ved skolen i årenes løp.

 

Du vil ha mulighet for mye praksis i studiet og kunne bli med på studieturer til Chicago og LA der man får komme tett på det profesjonelle musikerlivet der. Skolen vektlegger et godt sosialt miljø blant studentene hvor kreativ utfoldelse og nye bekjentskaper kan skape et solid grunnlag for videre karriere.


Musikk, menighet og ledelse (MML) er for deg som ønsker å kombinere utøvende musikk og emner i teologi- og ledelsesfag. Dette vil gi et solid grunnlag til å jobbe med menighetsmusikk eller som utøvende musiker.

Om utdanningen

Bachelor i Musikk, menighet og ledelse er en unik kombinasjon av utøvende musikk, praktisk-teologiske emner og religionspedagogikk. Kombinasjonen av fagområder og praksis gjør det til et enestående utøvende studium. Det tilbys et påbygningsår som gjør at du får en musikkutdanning tilsvarende bachelor i utøvende musikk med fordypning i rytmisk eller klassisk. Påbygningsåret legger også til rette for at du som ønsker å ha orgel som hovedinstrument kan bli kantor. Du vil være del av et inkluderende og sammensveiset miljø av medstudenter og lærere som legger et godt grunnlag for nettverk videre.

Hør musikk som er laget og spilt av studenter fra Staffeldts:

 

Hva lærer du?

Det vil bli undervist i en rekke basis- og støttefag som skal være med å gi en bred musikkfaglig forståelse og hjelpe deg til å se musikken i en større sammenheng. Målet er å legge til rette for at du skal kunne utvikle deg innenfor alle områder i musikkbransjen. Undervisningen tar sikte på å gjøre deg til en allsidig musiker gjennom teoretisk tyngde, verktøy for arrangering, og innblikk i musikkhistorien. Du vil også få innføring i hvordan musikkbransjen fungerer gjennom undervisning, seminarer og masterclasser med artister og utøvere. Det vil også bli undervist i både praktiske og teoretiske emner innen ledelse og teologi som knyttes til musikk på en spennende måte.

Hvor kan du få jobb?

Studiet har til hensikt å gi deg et praktisk og teoretisk fundament i flere disipliner som åpner opp for arbeid i musikkbransjen, organisasjoner, menigheter og kirker.

Studieløp/oppbygning

Studiet legger opp til en bachelor der du har 2/3 musikkemner og 1/3 praktisk-teologiske og religionspedagogiske emner. Påbygningsåret består kun av musikkemner som til sammen vil utgjøre en bachelor i utøvende musikk, rytmisk eller klassisk. Du kan velge et fjerde år som gjør at du får en bachelor tilsvarende utøvende rytmisk musikk.

I løpet av studietiden vil du ha mulighet til å ha praksis flere steder og få bli med på studietur til USA der du blant annet vil få innblikk i noen av de mest toneangivende studioene i historien.

Videre studier

Etter tre år på Musikk, menighet og ledelse (MML) er du kvalifisert til å ta en master i musikvitenskap (UiO) og Master in Theology and Ministries ved NLA Høgskolen. Dersom du tar det fjerde påbygningsåret kvalifiseres du deg til videre utøvende utdanning på lik linje med Bachelor i utøvende musikk (URM).

Utveksling

Det er mulig å ta deler av studiet i utlandet. Du vil få oppleve spennende og akademiske miljøer, få nye venner fra ulike deler av verden, og får komme på innsiden av den lokale kulturen.

USA

  • North Park University, Chicago
  • Biola University, Los Angeles

Nederland

  • Hanze University of Applied Sciences

Danmark

  • Rytmisk musikkonservatorium, København