Bachelor i musikk, menighet og ledelse

Bachelor i musikk, menighet og ledelse
  • Oslo
  • Bachelor
  • 180 studiepoeng
  • Høst
Sekundæropptak: frist 1. juni Søk opptak
Dette er en musikkutdannelse som gjør deg til utøvende, rytmisk musiker samtidig som den gir deg konkrete jobbmuligheter i organisasjoner og menighet.

I løpet av studietiden får du mulighet til å jobbe med ulike musikkstiler, utvikle din egen sound, samspill, studioarbeid, improvisasjon, låtskriving og bransjekunnskap.


Musikk, menighet og ledelse (MML) er for deg som ønsker å kombinere utøvende musikk og emner i teologi- og ledelsesfag. Dette vil gi et solid grunnlag til å jobbe med menighetsmusikk eller som utøvende musiker.


Mange av landets fremste musikere har studert ved skolen i årenes løp og studentene får oppleve at det er tett kontakt med musikkbransjen. Alle de ansatte på musikkavdelingen er selv musikere. 


Se filmen under som forklarer våre to bachelorprogram i musikk.

Om utdanningen

Bachelor i Musikk, menighet og ledelse er en unik kombinasjon av utøvende musikk, praktisk-teologiske emner og religionspedagogikk. Kombinasjonen av fagområder og praksis gjør det til et enestående utøvende studium. Du vil være del av et inkluderende og sammensveiset miljø av medstudenter og lærere som legger et godt grunnlag for nettverk videre. Studentene jobber tett sammen med studentene som tar Bachelor i utøvende rytmisk musikk.

Studietur til LA eller Chicago

I løpet av bacheloren blir det studietur til Los Angeles eller Chicago der du blandt annet får besøke noen av de mest toneangivende studioene i historien. 
Merk: Studenter må være forberedt på at det vil kunne bli vanskelig å gjennomføre studieturer høsten 2021.

Hør musikk som er laget og spilt av studenter fra Staffeldts:

Hva lærer du?

2/3 av bacheloren er musikkemner. Da får du undervisning i en rekke basis- og støttefag som skal være med å gi en bred musikkfaglig forståelse og hjelpe deg til å se musikken i en større sammenheng. Undervisningen tar sikte på å gjøre deg til en allsidig musiker gjennom teoretisk tyngde, verktøy for arrangering, og innblikk i musikkhistorien. Du vil også få innføring i hvordan musikkbransjen fungerer gjennom undervisning, seminarer og masterclasser med artister og utøvere.

1/3 av bacheloren er teologi- og ledelsesfag som knyttes til musikk på en spennende måte.

Hvor kan du få jobb?

Dette studiet gir deg mulighet til å jobbe som utøvende musiker, kirkemusiker, folkehøgskolelærer, menighetspedag og flere andre stillinger i musikkbransjen, organisasjoner, menigheter og kirker. 

Videre studier

Etter tre år på Musikk, menighet og ledelse (MML) er du kvalifisert til å blant annet ta en master i musikvitenskap (UiO) og Master in Theology and Ministries ved NLA Høgskolen.

Du kan også velge å ta et fjerde påbyggingsår på NLA Høgskolen som kun består av musikkemner - det heter Utøvende Musikk (UM). Da kvalifiseres du deg til videre utøvende utdanning på lik linje med Bachelor i utøvende musikk (URM). Velger du her orgel som hovedinstrument, kan du bli kantor. Les mer om kantor her.

Utveksling

Det er mulig å ta deler av studiet i utlandet. Du vil få oppleve spennende og akademiske miljøer, få nye venner fra ulike deler av verden, og får komme på innsiden av den lokale kulturen.

USA

  • North Park University, Chicago
  • Biola University, Los Angeles

Nederland

  • Hanze University of Applied Sciences

Danmark

  • Rytmisk musikkonservatorium, København