Bachelor i musikk, menighet og ledelse

Bachelor i musikk, menighet og ledelse
  • Oslo
  • Bachelor
  • 180 studiepoeng
  • Høst
Frist 1. februar Søk opptak
Musikk, menighet og ledelse (MML) er for deg som ønsker å kombinere utøvende musikk og emner i teologi- og ledelsesfag. Dette vil gi et solid grunnlag til å jobbe med menighetsmusikk eller som musiker.

 

Les mer om sekundæropptak med søknadsfrist 31. mai her

Om utdanningen

Bachelor i musikk, menighet og ledelse er en unik kombinasjon mellom utøvende musikk, praktisk-teologiske emner og religionspedagogikk. Kombinasjonen av fagområder og praksis gjør det til et enestående utøvende studium. Det tilbys et påbygningsår som gjør at du får en musikkutdanning tilsvarende bachelor i utøvende musikk med fordypning i rytmisk eller klassisk. Påbygningsåret legger også til rette for at du som ønsker å ha orgel som hovedinstrument kan bli kantor.
Du vil være del av et inkluderende og sammensveiset miljø av medstudenter og lærere som legger et godt grunnlag for nettverk videre. Det blir en kombinasjon av undervisning fra vår egen stab og Oslos profesjonelle musikkmiljø.

Hva lærer du?

Det vil bli undervist i en rekke basis- og støttefag som gir en bred musikkfaglig forståelse og hjelper deg til å se musikken i en større sammenheng. Undervisningen tar sikte på å gjøre deg til en allsidig musiker gjennom teoretisk tyngde, verktøy for arrangering, og innblikk i musikkhistorien. Det vil også bli undervist i både praktiske og teoretiske emner innen ledelse og teologi som knyttes til musikk på en spennende måte.

Hvor kan du få jobb?

Studiet har til hensikt å gi deg et praktisk og teoretisk fundament i flere disipliner som åpner opp for arbeid i musikkbransjen, organisasjoner, menigheter og kirker.

Studieløp/oppbygning

Studiet legger opp til en bachelor der du har 2/3 musikkemner og 1/3 praktisk-teologiske og religionspedagogiske emner. Påbygningsåret består kun av musikkemner som til sammen vil utgjøre en bachelor i utøvende musikk rytmisk eller klassisk. Du kan velge et fjerde år som gjør at du får en bachelor tilsvarende utøvende rytmisk musikk.
I løpet av studietiden vil du ha mulighet til å ha praksis flere steder og få bli med på studietur til USA der du blant annet vil få innblikk i noen av de mest toneangivende studioene i historien.

Videre studier

Ved fullført bachelor i musikk, menighet og ledelse, kvalifiserer du til master i musikkvitenskap ved UiO og Master in Theology and Ministries ved NLA Høgskolen. Dersom du fullfører MML og påbygningsåret, kvalifiserer du til master i utøvende musikk og praktisk pedagogisk utdanning ved de ulike høgskolen og universitet som tilbyr dette.

Utveksling

Ta deler av studiet i utlandet. Du vil få oppleve spennende og akademiske miljøer, få nye venner fra ulike deler av verden, og får komme på innsiden av den lokale kulturen. Det tilbys utveksling til blant annet Los Angeles, Chicago, og Groningen.

USA

  • North Park University, Chicago
  • Biola University, Los Angeles

Nederland

  • Hanze University of Applied Sciences