Bachelor i musikk, menighet og ledelse / utøvende musikk

Bachelor i musikk, menighet og ledelse / utøvende musikk
  • Oslo
  • Bachelor
  • 180 studiepoeng
  • Høst
Frist 24. juni Søk opptak
Dette er et helt unikt studium der du både utdanner deg til utøvende rytmisk musiker samtidig som studiet gir deg konkrete jobbmuligheter.

Dette studiet gir deg faktisk to bachelorgrader! Du får en bachelor i Utøvende musikk (UM) med en integrert bachelor i Musikk, menighet og ledelse (MML), hvor du oppnår begge over fire år.

Dette er én av våre to bachelorgrader hvor de musikalske nivåene på begge er like høye. Fordelen med dette er at du kan forvente fast jobb i menighet eller organisasjon underveis eller etter endt studie. Mange av våre tidligere studenter har valgt å kombinere en karriere som musiker eller produsent med en fast jobb. Studiet er perfekt for deg som har et engasjement for menighetsarbeid og ønsker en solid utdanning i musikk.

Om å være musikkstudent ved NLA Staffeldts Musikk

I løpet av studietiden får du muligheten til å jobbe med ulike musikkstiler, utvikle din egen sound, samspill, studioarbeid, improvisasjon, låtskriving og bransjekunnskap. Mange av landets fremste musikere har studert ved skolen i årenes løp. Som student får du oppleve at du er i tett kontakt med musikkbransjen ettersom de ansatte på musikkavdelingen selv er musikere.

Du vil være del av et inkluderende og sammensveiset miljø av medstudenter og lærere som legger et godt grunnlag for nettverk videre. Studentene jobber tett sammen med studentene som tar Bachelor i Utøvende rytmisk musikk (URM).

Studietur til LA eller Chicago

I løpet av bacheloren blir det studietur til Los Angeles eller Chicago der du blant annet får besøke noen av de mest toneangivende studioene i historien.

Mer om bachelor i musikk, menighet og ledelse / utøvende musikk (MML/UM)

Undervisningen tar sikte på å gjøre deg til en allsidig musiker gjennom samspill, musikkproduksjon, konserter, kor- og ensembleledelse og veiledning - individuelt og i grupper. Du får tett oppfølging i ditt hovedinstrument og biinstrument. I tillegg får du oversikt over musikkteori, verktøy for arrangering og innblikk i musikkhistorien.

De tre første årene er det ett praktisk teologisk og religionspedagogisk emne per semester. Disse blir knyttet til musikk på en spennende måte. Resten er rene musikkemner.

Oversikt over MML/UM

I tabellen under kan du se fordelingen av emner i studieløpet. Alt innenfor den grønne rammen er musikkemner, både utøvende emner (lyseblå) og støtteemner. De mørkeblå er teologiske og religionspedagogiske emner fordelt utover de første tre årene. Bacheloren i MML er fullført etter 3 år.

Hør musikk som er laget og spilt av studenter fra NLA Staffeldts Musikk:

Hvor kan du få jobb?

Bachelor i MML/UM gir deg mulighet til å jobbe som utøvende musiker, artist, musikkprodusent, kirkemusiker, folkehøgskolelærer, lovsangsleder, menighetspedagog og flere andre stillinger i musikkbransjen, organisasjoner, menigheter og kirker.

Videre studier

Etter fire år på MML/UM kvalifiserer du deg til videre utøvende rytmisk musikkutdanning på lik linje med bachelor i utøvende rytmisk musikk (URM). Velger du orgel som hovedinstrument i løpet av de fire årene på MML/UM, kan du bli kantor. 
Les mer om kantor her.

Allerede etter tre år på UM/MML vil du ha mulighet til å kvalifisere deg til blant annet master i musikkvitenskap (UiO) og Master in Theology and Ministries ved NLA Høgskolen.

Selv om du starter dette fireårige løpet kan du velge å avslutte etter tre år og har da fullført bachelor i musikk menighet og ledelse.

Utveksling

Det er mulig å ta deler av studiet i utlandet. Du vil få oppleve spennende og akademiske miljøer, få nye venner fra ulike deler av verden, og får komme på innsiden av den lokale kulturen. Du kan eksempelvis reise til, USA, Nederland, Tyskland, Danmark. For komplett oversikt, se NLAs nettsider om utveksling.