Bachelor i musikk, menighet og ledelse / utøvende musikk

Bachelor i musikk, menighet og ledelse / utøvende musikk
  • Oslo
  • Bachelor
  • 180 studiepoeng
  • Høst
Frist 15. desember Søk opptak
Dette er et helt unikt studium der du både utdanner deg til utøvende rytmisk musiker samtidig som studiet gir deg konkrete jobbmuligheter.

Dette studiet gir deg faktisk to bachelorer i ett! Det er en bachelor i Utøvende musikk (UM) med en integrert bachelor i Musikk, menighet og ledelse (MML), og du tar alt dette over fire år.

Dette er én av våre to bachelorgrader og det musikalske nivået på de to, er like høye. Fordelen med denne, er at du kan forvente fast jobb i menighet eller organisasjon etterpå. Mange av våre tidligere studenter velger å kombinere en karriere som musiker eller produsent med en fast jobb. Så hvis du både har et engasjement for menighetsarbeid og ønsker en solid utdanning i musikk, er dette perfekt for deg!

Om å være musikkstudent ved NLA Staffeldts Musikk

I løpet av studietiden får du muligheten til å jobbe med ulike musikkstiler, utvikle din egen sound, samspill, studioarbeid, improvisasjon, låtskriving og bransjekunnskap. Mange av landets fremste musikere har studert ved skolen i årenes løp og studentene får oppleve at det er tett kontakt med musikkbransjen. Alle de ansatte på musikkavdelingen er selv musikere.

Du vil være del av et inkluderende og sammensveiset miljø av medstudenter og lærere som legger et godt grunnlag for nettverk videre. Studentene jobber tett sammen med studentene som tar Bachelor i Utøvende rytmisk musikk (URM).

Studietur til LA eller Chicago

I løpet av bacheloren blir det studietur til Los Angeles eller Chicago der du blant annet får besøke noen av de mest toneangivende studioene i historien.

Mer om Bachelor i utøvende musikk/Musikk, menighet og ledelse (UM/MML)

Undervisningen tar sikte på å gjøre deg til en allsidig musiker gjennom samspill, musikkproduksjon, konserter, kor- og ensembleledelse og veiledning - individuelt og i grupper. Du får tett oppfølging i ditt hovedinstrument og biinstrument. I tillegg får du oversikt over musikkteori, verktøy for arrangering og innblikk i musikkhistorien.

De tre første årene er det ett praktisk teologisk og religionspedagogisk emne per semester. Disse blir knyttet til musikk på en spennende måte. Resten er rene musikkemner.

Oversikt over UM/MML

I tabellen under kan du se fordelingen av emner og du ser alt som er musikk-emner innenfor den røde rammen. I tabellen ser du også hvordan de teologiske og religionspedagogiske fagene er fordelt utover de første tre årene (utenfor den røde rammen). Da ser du også at du er ferdig med MML-delen av studiet etter tre år.

Hør musikk som er laget og spilt av studenter fra NLA Staffeldts Musikk:

Hvor kan du få jobb?

Bachelor i UM/MML gir deg mulighet til å jobbe som utøvende musiker, artist, musikkprodusent, kirkemusiker, folkehøgskolelærer, lovsangsleder, menighetspedagog og flere andre stillinger i musikkbransjen, organisasjoner, menigheter og kirker.

Videre studier

Etter fire år på UM/MML kvalifiserer du deg til videre utøvende rytmisk musikkutdanning på lik linje med Bachelor i utøvende rytmisk musikk (URM). Velger du orgel som hovedinstrument i løpet av de fire årene på UM/MML, kan du blir kantor.
Les mer om kantor her.

Allerede etter tre år på UM/MML vil du ha mulighet til å kvalifisere deg til blant annet master i musikkvitenskap (UiO) og Master in Theology and Ministries ved NLA Høgskolen.

Selv om du starter dette fireårige løpet, kan du velge å avslutte etter tre år og har da fullført bachelor i Musikk menighet og ledelse.

Utveksling

Det er mulig å ta deler av studiet i utlandet. Du vil få oppleve spennende og akademiske miljøer, få nye venner fra ulike deler av verden, og får komme på innsiden av den lokale kulturen.

USA

  • North Park University, Chicago

Nederland

  • Hanze University of Applied Sciences

Danmark

  • Rytmisk musikkonservatorium, København