Søknadsinfo for bachelorprogrammene i musikk med oppstart høsten 2023

Her finner du informasjon om søknads- og opptaksprosessen til bachelor i URM og UM/MML, med viktige datoer og hvordan du går frem.

Våre bachelorprogram: 

Nå også med musikkproduksjon/låtskriving som hovedinstrument.

Bachelorprogram i utøvende rytmisk musikk (URM)

Det blir gitt samme opptaksprøve for begge bachelorprogrammene. Rangering etter opptaksprøve og instrumentsammensetning.  

Faglige opptakskrav til alle bachelorprogrammene

 • Generell studiekompetanse
 • Opptaksprøve:
  1. Innsending av video
  2. Prøvespill
  3. Musikkteori og gehør

Det blir gitt samme opptaksprøve for alle bachelorprogram. Resultatene etter opptaksprøve og instrumentsammensetning er avgjørende for hvem som blir tatt opp. 

Slik søker du:

29. mai 2023: Siste frist for å sende inn søknad elektronisk i Søknadsweb.

 • Vitnemål/dokumentasjon: du kan enten laste opp dokumentasjon i nettsøknaden din eller sende den til NLA Høgskolen på e-post: studier.staffeldtsgate@nla.no. Har du vitnemål på generell studiekompetanse i nasjonal vitnemålsdatabase, trenger du ikke laste opp eller sende dette. 

31. mai 2023:Siste frist for å sende inn nettskjema. https://nettskjema.no/a/325628

Nettskjema inneholder spørsmål om din musikalske bakgrunn og erfaring. Du skal også legge ved lenker til opptaksprøve del 1 på video. 

Opptaksprøve del 1, video  

To videoklipp med deg der du fremfører 2 ulike låter, total varighet på 3 - 4 minutter. Dette kan gjerne gjøres med mobilkamera. Videoene leveres med lenke (Dropbox, Drive, YouTube, e.l.) i nettskjema. 

2. juni 2023:Du får svar på om du har bestått del 1. Har du bestått, vil du bli invitert til prøvespill del 2 og 3. 

4. juni 2023:Følgende må være sendt inn: 

Program for prøvespill består av to sanger/komposisjoner. Du kan bruke eget band eller skolens band. Dersom skolens band skal benyttes må du velge sanger fra følgende liste og sende inn dine valg i nettskjema. 

12.-13. juni2023:prøvespilldager 

Praktisk informasjon om prøvespilldagene: 12. - 13. juni 

Dersom du består Opptaksprøve del 1 og oppfyller de formelle kravene for opptak, vil du bli innkalt til opptaksprøve på NLA Høgskolen i Oslo (inngang Linstows gate 3). Opptaksprøven gjennomføres i uke 12 og hver søker møter kun én dag. Innkalling til opptaksprøve sendes per e-post 2. juni, og det er viktig at du bekrefter om du kommer eller ikke innen gitt frist. 

Hver prøvedag har vi ett kort obligatorisk orienteringsmøte om morgenen. Da registrerer vi fremmøte og informerer om prøvedagen. Deretter gir vi de eksakte tidspunktene for prøvene.  
Selve prøven foregår i to deler: 

 1. Prøvespill og hoved- og biinstrument med intervju
 2. Musikkteori- og gehørprøve

Opptaksprøve del 2, prøvespill 

Hoved- og biinstrument 
Alle forbereder to selvvalgte musikkstykker på hovedinstrument. Husk å legge opp musikkstykker med ulik karakter der du blant annet får vist frem dine solistiske egenskaper. Høgskolen har tilrettelagt rom med piano, sanganlegg med mikrofon og backline (bassforsterker, gitarforsterker og trommesett). I prøvespill for rytmisk hovedinstrument tillates det å ha med eget band. Lengde på prøvespill i hovedinstrument er 15 minutter. 

I forlengelsen av hovedinstrumentprøven gjennomføres prøvespill på biinstrument på 5 minutter. Du fremfører et selvvalgt stykke. Studenter som blir tatt opp i MML/URM får piano (notebasert og besifring) som obligatorisk biinstrument, med unntak av de som har piano som hovedinstrument som får vokal som obligatorisk biinstrument. 

For deg som søker biinstrument vokal (MML og URM): 
Legg ved to eksemplarer av noter hvis det trengs akkompagnatør til. 

Intervju 
I forbindelse med prøvespillet på hovedinstrument legger vi inn et intervju. I intervjuet ønsker vi å høre om din målsetting og motivasjon for studiet, samtidig som du får mulighet til å stille spørsmål. Tidsrammen for intervjuet er ca. 10 minutter. 

Opptaksprøve del 3, musikkteori- og gehørprøve 

For å bli tatt opp til bachelorprogrammene gjelder krav til grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i musikkteori og gehør. Musikkteori- og gehørprøven må være bestått for å kunne få tilbud om opptak til studiet. Tidsrammen på teoriprøven er 50 minutter. Prøven kan gjennomføres på to måter: 

 1. På selve prøvespilldagen på NLA Høgskolen
 2. Ved dokumentasjon av bestått nasjonal gehør- og teoriprøve ved annen institusjon

Dersom du er usikker på dine kunnskaper er forprøven en god pekepinn på hva du må jobbe med til prøven som gjennomføres selve opptaksprøvedagen. Består du denne, slipper du å ta prøven på nytt på opptaksprøvedagen. Prøven omfatter følgende: 

 • Å gjenkjenne, bestemme og navngi intervaller og ulike tre- og firklanger 
 • Å notere ned/korrigere melodier, akkorder og rytmer 
 • Musikkteoretiske spørsmål 
 • Litteratur til hjelp: Benestad, F. (2009) Musikklære. Oslo: Universitetsforlaget. 

Kunngjøring av resultat 

12. juni: Tilbuds- og avslagsbrev sendes ut. Det sendes ut tilbud om plass, avslag på plass eller tilbud om å stå på venteliste via e-post. Tildelt plass takkes ja eller nei til via SøknadsWeb. Gis det avslag eller tilbud om å stå på venteliste, sendes melding om det samme dato via e-post. 

Svarfrist 

22. juni: Frist for å takke ja til studieplass via SøknadsWeb

Oppsummert: viktige datoer for søknad og opptak 2023 

 • 29. mai: siste frist for å sende inn søknad elektronisk i Søknadsweb 
 • 31. mai: siste frist for å sende inn videovedlegg og egenattest 
 • 5. juni: du får svar på om du har bestått del 1 
 • 7. juni: Siste frist for innsending av program for prøvespill 
 • 12.-13. juni: prøvespilldager 
 • 15. juni: tilbuds- og avslagsbrev sendes ut 
 • 22. juni: Frist for å takke ja til studieplass viaSøknadsWeb