Søknadsinfo for søkere til sekundært opptak til bachelorprogrammene i musikk

Her finner du informasjon om søknads- og opptaksprosessen til bachelor i URM og MML, med viktige datoer og hvordan du går frem. NB: Det er to ledige plasser på hovedinstrument bass med søknadsfrist 1. juni.

Bachelorprogram i utøvende rytmisk musikk (URM) er en utdannelse som gir deg gode verktøy for å jobbe som utøvende musiker. På URM er det fokus på å utvikle egen identitet og uttrykk gjennom å arbeide som musiker, produsent, låtskriver og artist. Gjennom studiet kommer du tett på musikkbransjen. Les mer her

Bachelorprogram i musikk, menighet og ledelse (MML) er en utdannelse som kombinerer utøvende rytmisk musikk og emner i teologi og ledelse. Dette er en musikkutdannelsen som gir deg konkrete jobbmuligheter.  Etter bachelorprogrammet i MML tilbyr vi en ettårig etterutdanning i musikk (Utøvende musikk) som vil gi deg enda mer fordypning i din musikk. Dersom du har orgel som hovedinstrument, kan du bli kantor ved å gå alle fire årene. Les mer her

Faglige opptakskrav til begge bachelorprogrammene

 • Generell studiekompetanse
 • Opptaksprøve (se informasjon under)

Det blir gitt samme opptaksprøve for begge bachelorprogrammene. Resultatene etter  opptaksprøve og instrumentsammensetning er avgjørende for hvem som blir tatt opp. 

Slik søker du:


1. juni 2021:
 
Siste frist for å sende inn søknad elektronisk i Søknadsweb.

 • Egenattest
 • Passfoto av deg selv
 • Vitnemål/dokumentasjon: du kan laste opp dokumentasjon i nettsøkeren din. Har du  vitnemål på generell studiekompetanse i nasjonal vitnemålsdatabase, trenger du ikke laste opp eller sende inn dette. Fullfører du videregående skole våren 2021, ettersender du det når det er klart i juni. 

Opptaksprøven består av 3 deler:

 1. Innsending av video - del 1
 2. Prøvespill - del 2
 3. Musikkteori og gehør - del 3

1. juni 2021: Video, del 1 av opptaksprøven
Dette er siste frist for å sende inn videoklipp med deg der du fremfører deler av 2 ulike låter med total varighet på 3 - 4 minutter. Dette kan gjerne gjøres med mobilkamera og lastes opp i Dropbox.

3. juni 2021:
Du får svar på om du har bestått del 1. Har du bestått vil du bli invitert til prøvespill del 2 og 3.

Prøvespill, del 2 av opptaksprøven
Dersom du består opptaksprøve del 1 og oppfyller de formelle kravene for opptak, vil du bli innkalt til videre opptaksprøve. Prøvespill blir gjennomført digitalt.

10. juni 2021: Innlevering av prøvespillmateriale, del 2 av opptaksprøven
Det sendes inn en video på 5 - 8 minutter der du fremfører to selvvalgte musikkstykker på hovedinstrument. Husk å legge opp musikkstykker med ulik karakter der du blant annet får vist frem dine solistiske egenskaper. Dette sendes i Dropbox.

I tillegg sender du en video der du fremfører et selvvalgt musikkstykke på biinstrument på ca 2 minutter. Studenter som blir tatt opp i MML/URM får piano som obligatorisk biinstrument, med unntak av dem som har piano som hovedinstrument. De får vokal som obligatorisk biinstrument.

14. juni 2021: Intervju
Denne dagen gjennomfører vi intervjuer med hver enkelt. Du vil få en Zoom-lenke og tidspunkt i god tid i forveien. I intervjuet ønsker vi å høre om din målsetting og motivasjon for studiet, samtidig som du får mulighet til å stille spørsmål. Tidsrammen for intervjuet er ca 10 minutter.

Musikkteori- og gehørprøve, del 3 av opptaksprøven
For å bli tatt opp til bachelorprogrammene gjelder krav til grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i musikkteori og gehør. Musikkteori- og gehørprøven må være bestått for å kunne få tilbud om opptak til studiet. Tidsrammen på teoriprøven er 50 minutter. Prøven kan gjennomføres på to måter:  

 1. Digitalt 10. juni (nærmere informasjon får du i svarbrevet)
 2. Ved dokumentasjon om bestått nasjonal gehør- og musikkteoriprøve ved annen institusjon

Prøven omfatter følgende: 

 • Å gjenkjenne, bestemme og navngi intervall og ulike tre- og firklanger
 • Å gjengi muntlig og/eller notere ned/korrigere melodier og rytmer
 • Musikkteoretiske spørsmål. Litteratur til hjelp: Benestad, F. (2009) Musikklære. Oslo: Universitetsforlaget

Kunngjøring av resultatet

16. juni 2021:
Det sendes ut tilbud om plass, avslag på plass eller tilbud om å stå på venteliste via e-post. Tildelt plass takkes ja eller nei til via Søknadsweb. Gis det avslag eller tilbud om å stå på venteliste, sendes e-post om det samme dato.

Svarfrist

21. juni 2021: Frist for å takke ja til studieplass via Søknadsweb. Det blir ikke gitt begrunnelser for avslag eller informasjon om resultat via telefon. Har du spørsmål angående dette, kan du henvende deg på e-post til studier.staffeldtsgate@nla.no

Oppsummert viktige datoer for søknad og sekundæropptak for 2021

 • 1. juni: siste frist for å sende inn søknad elektronisk i Søknadsweb
 • 1. juni: Siste frist for å sende inn video (del 1 av opptaksprøven)
 • 3. juni: du får svar om du har bestått del 1
 • 10. juni: del 2 av opptaksprøven
 • 10. juni: del 3 av opptaksprøven (digital prøve)
 • 14. juni: intervju
 • 16. juni: tilbud- og avslagsbrev sendes ut
 • 21. juni: frist for å takke ja til studieplass via SøknadsWeb