Sekunæropptak til musikk

25. mai er ny søknadsfrist for bachelorprogram i Utøvende rytmisk musikk (180 stp) og Musikk, menighet og ledelse – klassisk/rytmisk (180 stp).

Søknadsprosedyre

Vi tilbyr nå enkelte plasser først og fremst på bass på både URM og MML. Vi har også noen ytterst få plasser på andre instrumenter på MML, eks. sang, gitar, kantorutdanningen og klassiske instrumenter.

25. mai: Siste frist for å sende inn søknad elektronisk i SøknadsWeb.
31. mai: Siste frist for å sende følgende vedlegg til NLA Høgskolen Staffeldtsgate elektronisk* til studier.staffeldtsgate@nla.no:

•    Egenattest passfoto
•    Program for prøvespill 12. juni (skriv programmet i eget dokument eller på e-post) og eventuelle noter
   
        Hovedinstrument rytmisk (MML og URM):
        Dersom skolens band skal benyttes, velges to sanger fra liste:

Skriv titler og toneart i programmet for prøvespill. 

Hovedinstrument klassisk (MML): 

Legg ved 2 eksemplarer av noter det trengs akkompagnatør til.  Vi ønsker å sette sammen en strykekvartett og oppfordrer alle som ønsker å bli en del av den til å søke. Ellers ønsker vi sangere, pianister, organister treblåsere og messingblåsere. Spiller du et instrument som faller utenfor de nevnte kategorier og har lyst å søke, er vi åpne for det.
Med orgel som hovedinstrument, kan du bli kantor ved å gå alle fire årene.

Biinstrument sang (MML og URM), jfr. Opptaksprøve punkt 1 b:
Legg ved 2 eksemplarer av noter dersom du ønsker at høgskolen skal stille med akkompagnatør.

•    Vitnemål/dokumentasjon
Du kan enten laste opp dokumentasjonen i nettsøknaden din eller sende den til NLA Høgskolen per post. Har du vitnemål på generell studiekompetanse i nasjonal vitnemålsdatabase, trenger du ikke laste opp eller sende dette


•    Evt. en musikalsk CV og aktuelle attester

* E-postadresse: studier.staffeldtsgate@nla.no   
Postadresse: NLA Høgskolen Staffeldtsgate, Boks 7153 St. Olavs plass, 0130 Oslo. Merk konvolutten: Søknad musikk    
Dersom innsendingsfristen ikke overholdes, vil det normalt bety at du ikke får muligheten til opptaksprøve.    

Opptaksprøve

Dersom du fyller de formelle kravene for opptak, vil du bli innkalt til opptaksprøve på NLA Høgskolen i Oslo (inngang Linstows gate 3).   

På opptaksprøven vil du få vist dine musikalske ferdigheter gjennom praktiske og teoretiske prøver.

Tidspunkt for opptaksprøvene er tirsdag 12 juni fra 09.00 til 16.00.
         
Innkalling til opptaksprøve sendes på e-post 1 juni.                                        
NB! Husk å bekrefte om du kommer eller ikke innen onsdag 6 juni.

Dersom du skulle bli forhindret fra å møte prøvedagen du er blitt invitert til, ber vi om at du umiddelbart gir oss melding om dette. Prøvetidspunktet er i utgangspunktet ikke mulig å endre, men ved tungtveiende grunner, f.eks. sykdom dokumentert ved legeerklæring, opptaksprøve ved annen institusjon, kan du søke om å få annen dato.

Eksakt tidspunkt for prøvene vil bli annonsert på selve prøvedagen etter at fremmøteregistrering er gjennomført.

Obligatorisk orienteringsmøte
Hver morgen på prøvedagene vil det bli holdt et kort obligatorisk orienteringsmøte. Her vil det foruten viktig informasjon for prøvedagen, bli fremmøteregistrering ved opprop, samt utdeling av søknadsmapper.

Søknadsmappen tas med til de ulike opptaksprøvene, slik at kommisjonene kan få anledning til å gå gjennom søknadsmappen sammen med deg. Kommisjonsmedlemmene som gjennomfører intervjuene, vil også ha anledning til å snakke med deg om noen av de innsendte dokumentene i søknadsmappen.

Rom
Høgskolen benytter mange rom under opptaksprøvene. En gjennomgang av hvor de ulike rom befinner seg, vil bli gitt på orienteringsmøtet. Øvingsrom for søkere vil være tilgjengelig i hovedbyggets underetasje. Alle øvingsrom og andre prøverom vil være tydelig merket.

Hvordan finne frem til  NLA Høgskolen?
Studiested Staffeldtsgate ligger midt i hjertet av Oslo, et steinkast bak slottet.

Selve opptaksprøven 
Prøven består av tre deler:

•    Prøvespill på hoved- og biinstrument. Tidsramme: 20 minutter.
•    Musikkteori- og gehørprøve. Tidsramme 50 minutter.
•    Intervju. Tidsramme 10 minutter.

 

1.    
a.    Hovedinstrument
Lengde på prøvespillprogram: Ca. 15 minutter.

Alle forbereder 2 selvvalgte musikkstykker på hovedinstrument. Legg opp musikkstykker med ulik karakter. 

Tillegg for rytmisk hovedinstrument: 
Som rytmisk instrumentalist er det, i tillegg til å vise ensembleegenskaper, fint å legge inn et parti der du viser dine solistiske egenskaper. Dersom du stiller med eget band, er det ingen andre føringer enn det som er nevnt over i avsnittet «Alle forbereder..».

Skolen har tilrettelagt rom med piano, sanganlegg med mikrofon og backline (bassforsterker, gitarforsterker og trommesett).


b.    Biinstrument
Alle studenter som blir tatt opp på URM / MML vil få  piano (notebasert og besifring) som obligatorisk biinstrument. Unntak er studenter med piano som hovedinstrument som vil få sang som obligatorisk biinstrument.

For alle søkere vil det bli avholdt en kort opptaksprøve på biinstrument (piano eller sang - avhengig av hovedinstrument) med fremføring av et selvvalgt stykke. Tidsrammen for prøven er på cirka 5 minutter. Prøven vil bli avholdt i forlengelsen av hovedinstrumentprøven, med samme kommisjon.


2.    
Musikkteori- og gehørprøve


For å bli tatt opp gjelder krav til grunnleggende kunnskaper og ferdigheter i musikkteori og gehør. Musikkteori- og gehørprøven må være bestått for å kunne få tilbud om opptak til studiet. Prøven kan gjennomføres på følgende måter:

  • sammen med de praktiske opptaksprøvene
  • ved å dokumentere bestått nasjonal gehør- og teoriprøve ved en annen institusjon


Prøven omfatter følgende:

•    Å gjenkjenne, bestemme og navngi ulike tre- og firklanger
•    Å gjengi muntlig og/ eller notere ned/korrigere melodier og rytmer
•    Musikkteoretiske spørsmål

Eksempel på litteratur: Benestad, Finn: «Musikklære», Universitetsforlaget


3.    
Intervju


I intervjuet får du anledning til å si noe om din målsetting og motivasjon for studiet, samtidig som du får anledning til å stille spørsmål. Tidsrammen for intervjuet er cirka 10 minutter.

Kunngjøring av resultat etter prøver

Tilbuds- og avslagsbrev blir sendt ut innen 15. juni. Man takker ja eller nei til tildelt studie-plass direkte i SøknadsWeb.

Gis det avslag eller tilbud om å stå på venteliste, sendes melding om det samme dato via e-post.  

Det gis ikke informasjon om resultat av opptaksprøve eller begrunnelse for avslag via telefon. Dersom du har spørsmål ang. dette, kan du henvende deg på e-post: studier.staffeldtsgate@nla.no 

Alle andre henvendelser vedrørende søknad og opptak gjøres på dagtid mellom 08.00 - 15.30.

Svarfrist

Fristen for å takke ja til tilbudt studieplass, er onsdag 20 juni.