Bachelor i utøvende rytmisk musikk

Bachelor i utøvende rytmisk musikk
  • Oslo
  • Bachelor, heltid
  • 180 studiepoeng
  • Mulighet for utveksling
  • Start: høst
Frist: 1. februar Søk opptak
Utøvende rytmisk musikk gir deg mulighet til å utvikle deg som musiker både i studio og på scenen. I løpet av tre år vil du få å teste ut forskjellige musikkstiler og utvikle din egen sound gjennom konserter, produsering og låtskriving. Du vil også få en grunnpakke i teori, arrangering, bransjekunnskap og historie som tar sikte på å gjøre deg til en allsidig musiker.

 

Les mer om sekundæropptak med søknadsfrist 31. mai her

Utøvende rytmisk musikk gir deg mulighet til å utvikle deg som musiker både i studio og på scenen. I løpet av tre år vil du få å teste ut forskjellige musikkstiler og utvikle din egen sound gjennom konserter, produsering og låtskriving. Du vil også få en grunnpakke i teori, arrangering, bransjekunnskap og historie som tar sikte på å gjøre deg til en allsidig musiker.

Om utdanningen

Bachelor i utøvende rytmisk musikk (URM) er en profesjonsutdanning for deg som ønsker å utvikle deg som musiker, produsent, låtskriver og artist. Studiet har til hensikt å gi deg et praktisk og teoretisk musikkfaglig fundament, og tilbyr også fag som skal være karakterbyggende. I løpet av studietiden vil du ha mulighet til å ha praksis flere steder og få bli med på studietur til USA der du blant annet vil få innblikk i noen av de mest toneangivende studioene i historien.
Du vil være del av et inkluderende og sammensveiset miljø av medstudenter og lærere som legger et godt grunnlag for nettverk videre i karrieren. Lærerkrefter blir hentet inn fra Oslos profesjonelle musikkmiljø.

Hva lærer du?

Det vil bli undervist i en rekke basis- og støttefag som skal være med å gi en bred musikkfaglig forståelse og hjelpe deg til å se musikken i en større sammenheng. Målet er å legge til rette for at du skal kunne utvikle deg innenfor alle områder i musikkbransjen. Undervisningen tar sikte på å gjøre deg til en allsidig musiker gjennom teoretisk tyngde, verktøy for arrangering, og innblikk i musikkhistorien.

Hvor kan du få jobb?

Bachelorgraden gir god ballast til å etablere deg som musiker. Ønsker du derimot å bygge på med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), kan du få undervisningskompetanse opp til og med videregående.

Studieløp/oppbygning

Utøvende rytmisk musikk er et treårig bachelorprogram som legger opp til undervisning med stor musikalsk bredde i uttrykk og form. Praksis er en integrert del av studiet slik at de faglige ferdighetene får utvikle seg underveis.

 

Videre studier

Ved fullført bachelor i utøvende rytmisk musikk kvalifiserer du til master i utøvende musikk og praktisk pedagogisk utdanning ved de ulike høgskolen og universitet som tilbyr dette.

Utveksling

Ta deler av studiet i utlandet. Du vil få oppleve spennende og akademiske miljøer, få nye venner fra ulike deler av verden, og får komme på innsiden av den lokale kulturen. Det tilbys utveksling til blant annet Los Angeles, Chicago og Groningen.

USA

  • North Park University, Chicago
  • Biola University, Los Angeles

Nederland

  • Hanze University of Applied Sciences