Bachelor i utøvende rytmisk musikk

Bachelor i utøvende rytmisk musikk
  • Oslo
  • Bachelor
  • 180 studiepoeng
  • Mulighet for utveksling
  • Start: høst
Frist 24. juni Søk opptak
På NLA Staffeldts musikk i Oslo utdanner vi morgendagens musikere. Vi ønsker å utdanne profesjonelle utøvere og skape bevissthet rundt din identitet som menneske og musiker.

I løpet av studietiden får du mulighet til å jobbe med ulike musikkstiler, utvikle din egen sound, samspill, studioarbeid, improvisasjon, låtskriving og bransjekunnskap.

NLA står i en tradisjon som Norges eldste rytmiske musikkutdannelse og en rekke av landets fremste musikere har studert ved høgskolen i årenes løp.

Les mer under filmen

Du vil få mulighet til mye praksis i studiet og kan bli med på studieturer til Chicago og LA der man får komme tett på det profesjonelle musikerlivet der. Skolen vektlegger et godt sosialt miljø blant studentene hvor kreativ utfoldelse og nye bekjentskaper kan skape et solid grunnlag for videre karriere.

På Utøvende rytmisk musikk (URM)  har vi fokus på å utvikle egen identitet og uttrykk gjennom å arbeide som musiker, produsent, låtskriver og artist. Studiet gir deg gode verktøy for å jobbe videre som utøvende musiker.

Hør musikk som er laget og spilt av studenter fra Staffeldts:

Hva lærer du?

Det vil bli undervist i en rekke basis- og støttefag som skal være med å gi en bred musikkfaglig forståelse og hjelpe deg til å se musikken i en større sammenheng. Målet er å legge til rette for at du skal kunne utvikle deg innenfor alle områder i musikkbransjen. Undervisningen tar sikte på å gjøre deg til en allsidig musiker gjennom teoretisk tyngde, verktøy for arrangering, og innblikk i musikkhistorien. Du vil også få innføring i hvordan musikkbransjen fungerer gjennom undervisning, seminarer og masterclasser med artister og utøvere.

Hvor kan du få jobb?

Bachelorgraden gir god kompetanse til å etablere deg som musiker eller produsent. Ønsker du derimot å bygge på med praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), kan du få undervisningskompetanse opp til og med videregående.

Studieløp/oppbygning

Utøvende rytmisk musikk er et treårig bachelorprogram som legger opp til undervisning med stor musikalsk bredde i uttrykk og form. Praksis er en integrert del av studiet slik at de faglige ferdighetene får utvikle seg underveis.

Videre studier

Ved fullført bachelor i utøvende rytmisk musikk (URM) kvalifiserer du til master i utøvende musikk og praktisk pedagogisk utdanning ved de ulike høgskolen og universitet som tilbyr dette.

Utveksling

Det er mulig å ta deler av studiet i utlandet. Du vil få oppleve spennende og akademiske miljøer, få nye venner fra ulike deler av verden, og får komme på innsiden av den lokale kulturen. Du kan eksempelvis reise til, USA, Nederland, Tyskland, Danmark. For komplett oversikt, se NLAs nettsider om utveksling.