Kirkemusiker i moderne drakt

Stadig utfordres kantoren til å spille mer enn kun det klassiske og NLA i Staffeldtsgate har utdanningen man behøver.
Jobben som kantor er mye mer enn å spille orgel og lede menigheten i allsang. En kantor leder barnekoret og er ansvarlig for musikken i alle sammenhenger i kirken.
 
I dag kreves det at kantoren skal kunne beherske både klassiske store verker på orgelet og populærmusikk.
 
-Det er ikke uvanlig at et brudepar kommer med en YouTube-video og ønsker at kantoren skal spille en versjon av den på flygelet. I tillegg kan det komme ønsker om at kantoren skal lede et band til en gudstjeneste, eller skrive nye arrangementer på gamle salmer. Få musikkstillinger har så stor variasjon som kantorrollen, forteller avdelingsleder for musikk ved NLA Staffeldtsgate Ole Kristian Kogstad.
 
-Den norske kirke trenger kantorer med stor bredde og vi ønsker å tilby en utdanning som gir studentene den kompetansen de faktisk trenger, fortsetter Kogstad.
 

NLA møter dagens behov

For å møte dagens behov har NLA en godkjent kantorutdanning på fire år, der du får både rytmisk og klassisk kompetanse. Du får evnen til å lede band og kor, akkompagnere sanger på gehør, mestre ulike rytmiske stilarter, og evnen til å spille liturgisk tradisjonell musikk. Utdannelsen heter Bachelor i utøvende musikk/MML og går over fire år.
 

En arbeidshverdag med stor variasjon

-Studentene som fullfører kantorløpet på NLA får en helt særegen utdannelse og blir ikke minst en del av Norges eldste rytmiske kirkemusikkutdannelse. De får et nettverk som er helt unikt. Dette vil åpne opp for spennende samarbeid og synergier som få andre skoler kan vise til. Ingen andre steder er det så tette bånd mellom kirke, organisasjonsliv og frimenigheter som hos NLA og dette bærer studiehverdagen preg av, sier en stolt avdelingsleder. 
 
Mange av NLAs kantorstudenter er også ivrige frilansmusikere som vil kombinere en kantorrolle med livet som utøvende musiker på andre arenaer. Denne bredden gjør at arbeidshverdagen kan innebære alt fra TV-opptredener, studioinnspillinger, bryllup, begravelser og næringslivseventer i tillegg til gudstjenester. Dette er en hverdag med store muligheter og stor variasjon.
 

Ledelsesfag i kantorutdanningen

Musikk menighet og ledelse har i tillegg til musikkemner også emner i teologi og ledelse.
 
At kantorer også har kunnskap om ledelse er viktig i flere sammenhenger i yrket. Kantoren har ansvaret for alt som har med musikk å gjøre i en menighet og trenger en tydelig stemme i møte med ulike interesser i menighetens arbeid.
 
– Kantorrollen har ofte blitt assosiert med «ensomme ulver» som tilbringer mye tid alene i kirken, men vi mener at kantoren bør være en relasjonsbygger som skal kunne være med å nære opp under et godt miljø i menighetene. Musikk skaper bånd mellom mennesker på en helt særegen måte, sier Kogstad.
 

Samarbeid på tvers av miljø

-Musikkmiljøet ved NLA har utdannet kirkemusikere i 50 år. Og selv om vi har en tydelig rytmisk profil, har vi stor respekt for den klassiske tradisjonen. Derfor samarbeider vi tett med Norges musikkhøgskole. Sammen med dem arrangerer NLA hvert år kurs i rytmisk kirkemusikk for kantorer som ønsker å utvide sitt repertoar. Vi mener et samarbeid på tvers av det klassiske og det rytmiske miljøet er fremtiden for norsk kantorutdanning, avslutter Kogstad.
 
Ta gjerne kontakt med avdelingsleder for musikk hvis du har spørsmål: Ole Kristian Kogstad: olekristian.kogstad@nla.no