Videreutdanning, kurs og årsstudier i musikk

Ønsker du å lære mer om  musikk, egne musikalske ferdigheter og musikkformidling rettet mot barn og unge? Ønsker du faglig påfyll for å undervise i musikk i skolen? Vurderer du å ta musikk som del av grunnskoleutdanningen eller som videreutdanning som lærer? Ønsker du å kvalifisere deg som kirkemusiker eller til annet musikkarbeid i kirke, menighet og organisasjon? Er eller skal du inn i en ledertjeneste innen musikkfeltet?  På NLA Høgskolen kan du i tillegg til gradsstudiene innen musikk velge videreutdanning, kurs og kortere utdanninger. Du kan også bruke Studietilbud - NLA for å finne frem til alle våre studietilbud

Videreutdanning

 

Videreutdanningene i musikk er fleksible og kan passe mange. Videreutdanningene har et utøvende og praktisk fokus og varierte arbeids- og undervisningsformer. 

Nytt fleksibelt årsstudium i musikk fra høsten 2024

Fra høsten 2024 kan du ta et nytt, fleksibelt årsstudium i musikk i Bergen på heltid eller deltid. Du trenger ikke å bo i Bergen eller komme ofte til Bergen for å ta det fleksible Musikk årsstudium. Det er kun til sammen seks dager med samlinger i hver modul og du vil få både nettundervisning og nettbaserte læringsressurser. Det er flere måter du kan kombinere moduler på for å ta studiet på deltid over to år. Studiet kan passe mange, både de som ønsker musikk i grunnskoleutdanningen, å videreutdanne seg som lærere eller å ta et år for å lære mer om musikk, musikkformidling og musikkundervisning rettet mot barn og unge. 

Dersom du tar grunnskolelærerutdanningen kan Årsstudium i utøvende musikk og musikkdidaktikk – sammen med noe tilleggspraksis – innpasses i grunnskolelærerutdanningen. Da blir grunnskolelærerutdanningen din forkortet. Nyhet: NLA gjør lærerutdanningen mer fleksibel

Musikk, årsstudium (Bergen)

 

Videreutdanning i kirkemusikk

Videreutdanningen i kirkemusikk i Oslo er også et fleksibelt studium der deler av undervisningen er nettbasert. Studiet tas på deltid over 2 år og er rettet mot de som har en utøvende musikkutdannelse eller jobber som eller ønsker å jobbe som kirkemusiker.  Videreutdanningen gir kompetanse som kvalifiserer til kantorstillinger men er også er  også relevant for deg som ønsker å arbeide med utøvende og organisatorisk musikkarbeid i samfunnet for øvrig. 

Videreutdanning i kirkemusikk

 

 

Kurs

Kurs i rytmisk kirkemusikk 2024 - NLA 

Våren 2024 tilbys et kurs uten studiepoeng i rytmisk kirkemusikk med en samling på NLA Staffeldtsgate i januar og en samling i mars ved Norges Musikkhøyskole. 

Kurset er praktisk innrettet med fokus på bruk av både piano og orgel, og er en bestilling fra Fagutvalg for kirkemusikk i KA-sektoren.

Søknadsfrist var 10 desember 2023.

 

 

Årsstudium

NLA tilbyr en rekke kortere utdanninger innen musikk med et utøvende og praktisk fokus. Alle årsstudiene er utviklet i tett samarbeid med samfunns- og arbeidsliv. 

Musikk, årsstudium (Bergen)

Årsstudium i utøvende musikk og musikkdidaktikk - NLA i Oslo gir kompetanse til fremtidige musikere og musikkformidlere med arbeidsoppgaver i grunnskolen, det frivillige musikkliv, kulturskoler, den kulturelle skolesekken eller andre sammenhenger. På dette årsstudiet blir utvikling av ferdigheter innen utøvende musikk satt inn i en musikkdidaktisk sammenheng slik at du kan bruke dine ferdigheter inn mot en eventuell videre lærer- og undervisningskarriere.

Ved NLA Høgskolen vil årsstudiene med noe tilleggspraksis kunne gi innpassing i grunnskolelærerutdanningen. Denne femårige utdanningen vil da forkortes med ett eller to semestre avhengig av hvilken masterfordypning som velges. 

Årsstudium i utøvende musikk med låtskriving - NLA lar deg utvikle dine ferdigheter innen låtskriving, musikkproduksjon og utøvende musikk. Studiet har fokus på praktisk arbeid og du får jobbe både selvstendig og med andre. Du vil delta på mesterklasser og låtskrivingscamper, innspillings- og konsertprosjekter, interpretasjon og bransjefag, i tillegg til individuell veiledning på låtskriving og egen hovedinstrumentlærer.  

Årsstudium i utøvende musikk, lovsangsledelse - NLA er for deg som er leder – eller ønsker å bli det. Studiet henvender seg spesielt til studenter og yrkesutøvere (musikere) som ønsker å arbeide som musikere i menigheter/kirker/forsamlinger, som frivillig eller som profesjonell. Undervisningen har et sterkt utøvende og praktisk fokus.

Årsstudium i utøvende musikk med fordypning i korledelse - NLA har et praktisk og utøvende fokus. Studiet henvender seg spesielt til studenter og yrkesutøvere (musikere) som ønsker å arbeide med korledelse som hovedinstrument, vokalarrangering, akkompagnement og gehør. Studiet utgjøre en viktig plattform innen utdanningssektoren ved å tilby breddekompetanse i korledelse, noe det er stort behov for i både kirker og samfunnet for øvrig.

Les mer om opprettelsen av studiet Lovsangsledelse på høgskolenivå - NLA

 

 

Ta kontakt