Nyhet: NLA gjør lærerutdanningen mer fleksibel

Nå kan du ta et årsstudium som kan innpasses i grunnskolelærerutdanningen ved NLA Høgskolen. Dermed forkorter du den femårige utdanningen med ett eller to semestre!

NLA Høgskolen tilbyr fra høsten 2023 årsstudier i skolefagene samfunnsfag, KRLE, kroppsøving, naturfag og musikk. Målgruppen er studenter som ønsker kompetanse i disse fagene som er relevant for pedagogisk arbeid i skole, kulturskole eller andre sammenhenger. Årsstudiene kan søkes om å bli innpasset i ulike studier. Ved NLA Høgskolen vil årsstudiene med noe tilleggspraksis kunne gi innpassing i grunnskolelærerutdanningen. Denne femårige utdanningen vil da forkortes med ett eller to semestre avhengig av hvilken masterfordypning som velges. Årsstudiene tilbys både i Oslo og Bergen. Spesielt for Oslo er årsstudiet i Utøvende musikk og musikkdidaktikk som vektlegger utvikling av utøvende musikkkompetanse med didaktisk arbeid i faget.

Her kan du lese mer om studiene:

Årsstudium i samfunnsfag

Årsstudium i KRLE

Årsstudium i kroppsøving

Årsstudium i naturfag

Årsstudium i utøvende musikk og musikkdidaktikk

Søknadsfrist er 15. april. Her kan du se alle studier som tilbys ved NLA Høgskolen.