Naturfag årsstudium

Naturfag årsstudium
  • Bergen, nett
  • Årsstudium
  • 60
  • Høst
Frist 15. april Søk opptak
Årstudiet i naturfag vil la deg få erfare hvor sentralt naturfaglig kunnskap er for å forstå verden rundt oss. Alt fra de minste byggestener på atomnivå til fascinerende sammenhenger mellom økologi og kjemi. Årstudiet er bygget opp av to emner, Naturfag 1 og Naturfag 2, som går parallelt gjennom hele året, og er delvis nettbasert.

Om utdanningen

Årstudiet i naturfag er bygget opp av to emner, Naturfag 1 og Naturfag 2, som går parallelt gjennom hele året og gir et årstudium. Studiet kan brukes i grunnskolelærerutdanningen, og som videreutdanning.

Hva lærer du

I Naturfag lærer du om livsgrunnlaget for planter, dyr og mennesker. Vi håper vi vil vekke begeistring hos deg gjennom et variert, forskningsbasert og praksisnært studium. Du vil få arbeide med emner som mangfoldet i naturen, kjemi, fysikk, kropp og helse, verdensrommet, miljø og teknologi, og naturfagdidaktikk.

Hvor kan du få jobb

Naturfaget kan kombineres med lærerstudiet eller tas som videreutdanning. Du kan velge om du vil rette deg inn mot naturfag på 1.-7.trinn i grunnskolen eller 5.-10. trinn.

Studiets oppbygning

Undervisning, øvelser og feltarbeid på campus Breistein er konsentrert til helgesamlinger (Naturfag 1) eller på dagtid fredager (Naturfag 2). Disse samlingene er komprimerte og arbeidskrevende og vil kreve at du er forberedt. Deler av studiet er også nettbasert, men i tillegg til dette er det nødvendig med samlinger med obligatorisk frammøte.

 

Emneplaner

 

Det er mulig å ta kun et halvårsstudium i naturfag. Da må du søke lokalt opptak.