Årsstudium i naturfag

Årsstudium i naturfag
  • Bergen, Nettbasert
  • Årsstudium, videreutdanning
  • 60/ 30 + 30 studiepoeng
  • Høst
Frist 15. april Søk opptak
Årsstudiet i naturfag vil la deg få erfare hvor sentralt naturfaglig kunnskap er for å forstå verden rundt oss. Alt fra de minste byggestener på atomnivå til fascinerende sammenhenger mellom økologi og kjemi. Årsstudiet er bygget opp av Naturfag 1 og Naturfag 2, som går parallelt gjennom hele året, og er delvis nettbasert.

Om utdanningen

Årsstudiet i naturfag er bygget opp av Naturfag 1 (30 stp) og Naturfag 2 (30 stp), som går parallelt gjennom hele året. Studiet er rettet mot deg som ønsker å undervise i grunnskolen, og du velger trinnretning 1-7 eller 5-10 ved oppstart. Årsstudiet søkes via Samordna opptak.

Naturfag 1 nett og Naturfag 2 kan begge tas hver for seg over 2 semester, som selvstendige deltidsstudier. Ønsker du å ta kun Naturfag 1 eller Naturfag 2 må du søke lokalt opptak.

Hva lærer du

I Naturfag lærer du om livsgrunnlaget for planter, dyr og mennesker. Vi håper vi vil vekke begeistring hos deg gjennom et variert, forskningsbasert og praksisnært studium. Du vil få arbeide med emner som mangfoldet i naturen, kjemi, fysikk, kropp og helse, verdensrommet, miljø og teknologi, og naturfagdidaktikk.

Hvor kan du få jobb

Studiet vil sammen med godkjent pedagogisk utdanning gi undervisningskompetanse i naturfag på grunnskolens trinn 1-7 eller trinn 5-10.

Studiets oppbygning

Studiet er delvis nettbasert. Undervisningen er konsentrert til obligatoriske samlinger, fortrinnsvis på campus Kalfaret i Bergen sentrum. Disse samlingene er komprimerte og arbeidskrevende og vil kreve at du er forberedt.

Emneplaner for 5. - 10. trinn

Emneplaner for 1. - 7. trinn

Naturfag som videreutdanning

Det er mulig å ta både Naturfag 1 og Naturfag 2 hver for seg som videreutdanning. Søk da lokalt opptak.