Barn er nysgjerrige på naturfag

Sigve Ladstein sier kunnskap om naturen er kunnskap om livsgrunnlaget vårt. Derfor engasjerer han seg for at naturfag skal ha en viktig plass i barnehagene.

Til daglig jobber Sigve Ladstein som førstelektor på naturfagseksjonen på NLA Høgskolen og underviser også på barnehagelærerutdanningen.

Nå har han fått fast spalte i tidsskriftet "Barnehagefolk" og spalten heter "Naturfagsdrypp".

Vil inspirere barnehagelærere til naturfag

-Barnehagebarn skal få begynnende erfaring med naturen og jeg ønsker å bidra til at opplæring av barnehagebarn blir best mulig. Derfor synes jeg det er spennende å undervise barnehagelærerstudenter og skrive om dette tema, forklarer Ladstein som håper han kan inspirere til naturfaglig arbeid i barnehagene.

Meitemark og skrukketroll

Barn er nysgjerrige og dette mener Ladstein de ansatte i barnehagene må ta tak i.

-Barn er veldig gode til å oppdage og barna sin nysgjerrighet er det viktig å utnytte. Vær konkret og grip gjerne fatt i barna sine observasjoner. Meitemark og skrukketroll er veldig spennende. Hvor finner man dem - let! Hvor bor dyrene? Hva spiser de? Hvordan ser de ut? Lag til et meitemarkterrarium og prøv å finn ut hvilken rolle dyrene har i naturen? Vis interesse og samtal hele tiden med barna. Mulighetene er utallige, sier Ladstein.

Barnehageansatte er døråpnere for barna

De ansatte i barnehagene er selvsagt nøkkelen til å dyrke barns interesse for natur og naturfag.

-De ansatte i barnehagen har en veldig viktig funksjon ved at de er døråpnere til naturen for barna og skal følge opp og støtte barna sine naturfaglige interesser og oppdagelser. Da blir det viktig å dyktiggjøre og motivere de ansatte i barnehagen til å ville lære mer om naturen og bli oppmerksom på arbeidsmåter som kan brukes sammen med barna for å lære mer om variert og vakker natur. Det er klart at beliggenhet og naturlige elementer inni barnehagene er ulike, men enkelt sagt så blir ikke barnehagen bedre på naturformidling enn hva de ansatte gjør det til. Altså, dersom de ansatte ikke planlegger naturfaglige aktiviteter, så begrenser dette naturfaglig læring hos barna, sier Ladstein.

Utvikle sin kunnskap er viktig

Rådet Sigve Ladstein har til de ansatte i barnehagene, er å være nysgjerrige på det barna oppdager i utetiden. Bruke kunnskapen de allerede har og lær noe nytt om naturen som de kan bruke i arbeidet med barna.

-Sett deg realistiske mål, men gi ikke opp! Så er det viktig å kontinuerlig utvikle seg selv og prøve å lære en ny ting i halvåret for eksempel. Da blir eget naturfagdidaktisk repertoar større, avslutter Ladstein.

Er naturfag godt nok integrert i barnehagelærerutdanningen?

-Absolutt, sier Ladstein. -Naturfag er obligatorisk fag for alle studenter og det er integrert i det tverrfaglige kunnskapsområdet Natur-Helse og Rørsle. Studentene dyktiggjøres til å åpne den fantastiske naturen for barn og vi har fokus på planter, dyr, årstider, eksperimentering og konkret praktisk arbeid.

Barnehagefolk er et tidsskrift for de som jobber i barnehage og tidsskiftet har som mål å være et viktig verktøy for deres arbeid. Sigve Ladsteins spalte, Naturfagsdrypp, skal bidra til konkrete måter barnehagefolk kan bringe naturfag inn i barnehagehverdagen.

På bildet: Sigve Ladstein