Årsstudium i kroppsøving

Årsstudium i kroppsøving
  • Oslo, Bergen
  • Årsstudium
  • 60 poeng
  • Høst
Frist 15. april Søk opptak
Kroppsøving er et viktig fag i den norske skolen som skaper bevegelsesglede og gir muligheter for mestring i mange forskjellige aktiviteter og i ulike bevegelsesmiljø. Gjennom denne årsenheten vil du få kunnskap og erfaring med å undervise i kroppsøving for 5.-10. trinn.

Om utdanningen 

Årsstudium i kroppsøving kan tas ved NLA Høgskolens studiested i Bergen eller ved vårt studiested sentralt i Oslo. Årstudiet i kroppsøving gir deg innføring i en rekke aktiviteter som for eksempel friluftsliv, svømming og en rekke ulike ballspill og lekpregede aktiviteter, tilpasset den enkelte, og mangfoldige elevgrupper.  

Hafsdalen_glu.JPGHva lærer du? 

I løpet av de to emnene; kroppsøving 1 og kroppsøving 2, vil du få viktig kunnskap om hvordan du som kroppsøvingslærer kan undervise og inspirere elever i en rekke ulike bevegelsesaktiviteter som er relevant for 5.-10. trinn.  Du vil bl.a. lære om hva som fremmer kroppslig læring hos den enkelte, om gruppeprosesser og om hvordan bevegelsesglede og positiv selvforståelse er en viktig del av elevens utvikling. Du vil få kunnskap og erfaring med å lede varierte bevegelsesaktiviteter og benytte ulike arbeidsmåter for å nå kompetansemålene i faget.  

Oppbygging/studieløp 

Informasjon om studiets oppbygging, innhold og arbeidsmåter finner du ved å orientere deg i studieplan og emneplaner.  

Videre studier 

Årsstudiet i kroppsøving vil med noe tilleggspraksis, kunne gi innpassing i grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn ved NLA. Kroppsøving årsstudium (kroppsøving 1 + 2) inngår som to semestre i masterløpet i grunnskolelærerutdanningen (med kroppsøving) og det er mulig å søke om innpass i denne utdanningen.