Grunnskolelærer 5-10 med vekt på kroppsøving

Grunnskolelærer 5-10 med vekt på kroppsøving
  • Oslo, Bergen
  • Mastergrad
  • 300 studiepoeng
  • Utveksling: 5. eller 6. semester
  • Totalt 115 dager (85 dager de tre første årene)
  • Høst
Frist 15. april Bli student!
Ønsker du å kombinere lidenskapen din for fysisk aktivitet med lærergjerningen? Vår utdanning for kroppsøvingslærere fokuserer ikke bare på å formidle kunnskap, men også på å skape et inkluderende miljø for læring. Gjennom praktisk undervisning på 5-10. trinn vil du ikke bare utvikle din egen kompetanse, men også inspirere fremtidige generasjoner til en sunn og aktiv livsstil.

Er du interessert i fysisk aktivitet og kan tenke deg å utdanne deg til lærer? Da er dette et studieløp som vil gi deg gode kvalifikasjoner for å jobbe med kroppsøvingsfaget i skolen. Barn og unge trenger lærere som kan skape et trygt klassemiljø, se hver enkelt og på den måten legge det beste grunnlaget for læring. Kroppsøvingsfaget representerer en sentral læringsarena for elevene, og gjennom å undervise i kroppsøving på 5-10. trinn, vil du få unike muligheter til å inspirere elevene til en aktiv livsstil.

Gjennom arbeidet med kroppsøving vil du få erfaring med en rekke forskjellige praktiske aktivitetsformer, og du vil opparbeide deg kompetanse på sentrale undervisnings- og vurderingsformer og tilegne deg inngående kunnskap om faget, fagets rolle og funksjon i skolen. Gjennom denne utdanningen vil du lære å analysere og forholde deg kritisk til nyere nasjonal og internasjonal forskning og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen.

Vår lærerutdanning skal være kjennetegnet av danning og under mottoet “fordi noen trenger deg”. Lærerutdanningen ved NLA Høgskolen legger vekt på å bidra til danning av etisk bevissthet hos studentene, og vi ønsker å utdanne kroppsøvingslærere som kan reflektere kritisk og kan være etisk beviste fagpersoner i møte med et mangfoldig fag og elevgruppe.

Tilbys både i Bergen og Oslo

Grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn med master i kroppsøving tilbys på NLAs campuser både i Bergen og Oslo. Når du søker på utdanningen, velger du studiested. I de to siste årene av utdanningen vil en del av undervisningen legges opp i form av felles samlinger for studenter i Bergen og Oslo.

Vi tilbyr gode sentrumsnære fasiliteter for praktisk undervisning. I Bergen har vi et samarbeid med studentorganisasjonen «Sammen», hvor du som kroppsøvingsstudent får gratis innmelding og tilgang til alle deres treningssentre så lenge du er student på NLA.

Valg i utdanningen

Utover kroppsøving, velger du mellom fagene norsk og matte, i tillegg til det obligatoriske faget pedagogikk og elevkunnskap (PEL). Du kan også velge å fordype deg i friluftsliv (30 stp.), eller alternativt velge et tredje undervisningsfag i utdanningen din.

Undervisning i andre fag enn kroppsøving vil foregå sammen med studenter på den ordinære grunnskolelærerutdanningen trinn 5-10 ved NLA.

Utveksling og internasjonalisering

NLA Høgskolen har ordninger for studenter som ønsker studieopphold i utlandet tilsvarende ett semester. Studenten kan søke utveksling i femte eller sjette semester. Utveksling i femte semester vil være knyttet til et annet undervisningsfag og utveksling i sjette semester vil være kroppsøving.

I tillegg har NLA Høgskolen en ordning med alternativ praksis tredje studieår knyttet til skoler i det globale sør.

Kostnader

Studenter betaler for utgifter til ekskursjon og forbruksmateriell for kroppsøvingsemnene. Prisene er tilgjengelig på nla.no.

Utstyr

Emner som har ekskursjoner, krever at studentene har personlig utstyr som er nødvendig.