Idrett eller kroppsøving – hva skal du velge?

Nå har du sjansen til å utforske dine interesser gjennom idrettsstudier ved NLA Høgskolen. Enten du velger idrettsvitenskap eller kroppsøving, åpner du dørene til varierte karrieremuligheter!

På NLA Høgskolen tilbys flere ulike idrettsstudier, inkludert årsstudium, bachelor og master. I disse studiene finnes det to hovedretninger å velge mellom: Idrettsvitenskap og kroppsøving.

Forskjellen mellom idrett og kroppsøving

Den vesentligste forskjellen mellom studier i idrett og kroppsøving er at kroppsøving er rettet mot skole, mens idrettsstudier er rettet mot idrettsverdenen med alt fra idrettslag, organisasjoner og lignende. Samtidig åpner også idrettsvitenskap muligheten for å arbeide innenfor skolesektoren.

Kroppsøving

Kroppsøving kan tas som årsstudium eller som en integrert master ved NLA Høgskolen – både i Bergen og i Oslo.

Et femårig integrert masterstudium med kroppsøving, gjør deg kvalifisert for yrke som lærer i grunnskolen. Alternativt kan du ta et ettårig årsstudium i kroppsøving, som gir deg undervisningskompetanse i faget.

Idrettsvitenskap

Idrett kan studeres som årsstudium eller som en bachelor i idrettsvitenskap.

Gjennom et årsstudium i idrett får du innsikt i kroppens funksjoner og lærer hvordan du kan veilede andre i bevegelse og aktivitet, noe som også er relevant for en rekke andre studieretninger.

Med en bachelor i idrettsvitenskap har du muligheten til å fortsette med en mastergrad eller gå direkte ut i arbeidslivet. Du kan utforske ulike spennende karrieremuligheter, for eksempel trenerroller i idrettslag eller innen helsefeltet, som ved en frisklivssentral eller helseorganisasjon.