Idrett årsstudium

Idrett årsstudium
  • Bergen
  • Årsstudium
  • 60 studiepoeng
  • Høst
Frist 15. april Søk opptak
Idrett er viktig i samfunnet og en viktig del av livet. Årsstudiet i idrett gir deg praktisk og teoretisk kompetanse som er nyttig både i barne- og ungdomsarbeid, i skolen, i helsesektoren og for egen trening. Studiet kan tas på NLA Høgskolens studiested på Breistein i Bergen.

Om utdanningen

Årsstudiet i idrett ved NLA Høgskolen i Bergen gir deg en innføring i en rekke idretter og aktiviteter, som for eksempel svømming, livredning, klatring, turn, langrenn, alpint, skøyter og ulike ballspill. Her får du prøve deg på det meste og du har muligheten til å få et svært aktivt studieår.

Hva lærer du?

Menneskekroppen er en sammensatt organisme og i dette idrettsstudiet får du lære om stoffskiftet, ernæring, musklenes virkemåte, nervesystemet, motorikk og grunnleggende cellebiologi. Treningslære og treningsplanlegging er også sentrale tema. Halve studiet består av praktisk aktivitetslære, i dette inngår også gruppedynamikk, idrettspsykologi og idrettsdidaktikk.

Oppbygging/ studieløp

Studiet er organisert i undervisningsuker, og undervisningen blir i hovedsak gitt i form av praktisk veiledning og instruksjon under aktivitetene i emnet. Noe vil bli undervist i forelesninger.
Merk: Studenter må være forberedt på at det vil kunne bli vanskelig å gjennomføre studieturer til utlandet høsten 2021.

Det blir forventet at studenten gjennomfører egentrening mellom de ulike undervisningsukene.
Vurderingsformene vil være skriftlig skoleeksamen, muntlig eksamen, hjemmeeksamen og praktisk metodisk eksamen.

Videre studier

Årsstudiet i idrett kan inngå i bachelorgrad i praktisk teologi og ledelse, eller som frie studiepoeng i andre bachelorgrader både ved NLA Høgskolen og annen utdanningsinstitusjon.