Årsstudium i idrettsvitenskap

Årsstudium i idrettsvitenskap
  • Bergen
  • Årsstudium
  • 60 studiepoeng
  • Høst
Frist 15. april Søk opptak
Årsstudiet i idrettsvitenskap gir deg praktisk og teoretisk kompetanse som kan brukes i arbeid i idretten, som instruktør på treningssentre eller i annet helsefremmende arbeid. Studiet kan tas på NLA Høgskolens studiested på Kalfaret i Bergen.

Om utdanningen

Årsstudiet i idrettsvitenskap ved NLA Høgskolen i Bergen gir deg en grunnleggende innføring i ulike idretter, idrettspedagogikk og i hvordan kroppen fungerer og blir påvirket av trening. 

Hva lærer du?

Gjennom fagseminar og forelesninger får studenten en oversikt over sentrale idrettsfysiologiske prosesser ved ulike treningsmetoder og innsikt i hvordan kroppen er bygget opp. Videre vil årsstudium i idrettsvitenskap gi en innføring i viktige aspekter ved ferdighetslæring og utvikling hos utøvere, i trenerrollen og i trenings- og aktivitetsledelse for barn og unge. Studenten vil få kjennskap til relevant og tidsaktuell forskning innen ulike fagområder, og lære seg å oppdatere sine egne fagkunnskaper gjennom søk og kritisk vurdering av kilder.  

Oppbygging/ studieløp

Informasjon om studiets oppbygging, innhold og arbeidsmåter finner du ved å orientere deg i studieplan og emneplaner.

Videre studier

Årsstudiet godkjennes som førsteåret i bachelorprogrammet og kvalifiserer til videre opptak på 2. år i bachelorprogrammet i idrettsvitenskap. Studiet kan også brukes til å bygge på med idrettsfaglig utdanning ved godkjent lærer-/lektorutdanning, eller inngå i bachelorgrad i praktisk teologi og ledelse eller andre bachelorgrader ved NLA Høgskolen og andre utdanningsinstitusjoner med frie studiepoeng.