Idrett årsstudium

Idrett årsstudium
  • Bergen
  • Årsstudium
  • 60 studiepoeng
  • Høst
Frist 15. april Søk opptak
Idrett er viktig i samfunnet og en viktig del av livet. Årsstudiet i idrett gir deg praktisk og teoretisk kompetanse som er nyttig både i barne- og ungdomsarbeid, i skolen, i helsesektoren og for egen trening. Studiet kan tas på NLA Høgskolens studiested på Breistein i Bergen.

Om utdanningen

Årsstudiet i idrett ved NLA Høgskolen i Bergen gir deg en innføring i en rekke idretter og aktiviteter, som for eksempel svømming, livredning, klatring, turn, langrenn, alpint, skøyter og ulike ballspill. Her får du prøve deg på det meste og du har muligheten til å få et svært aktivt studieår.

Hva lærer du?

Menneskekroppen er en sammensatt organisme og i dette idrettsstudiet får du lære om stoffskiftet, ernæring, musklenes virkemåte, nervesystemet, motorikk og grunnleggende cellebiologi. Treningslære og treningsplanlegging er også sentrale tema. Halve studiet består av praktisk aktivitetslære, i dette inngår også gruppedynamikk, idrettspsykologi og idrettsdidaktikk.

Oppbygging/ studieløp

Studiet er organisert i undervisningsuker, og undervisningen blir i hovedsak gitt i form av praktisk veiledning og instruksjon under aktivitetene i emnet. Noe vil bli undervist i forelesninger.
Det blir forventet at studenten gjennomfører egentrening mellom de ulike undervisningsukene.
Vurderingsformene vil være skriftlig skoleeksamen, muntlig eksamen, hjemmeeksamen og praktisk metodisk eksamen.

Videre studier

Årsstudiet i idrett kan inngå i bachelorgrad i praktisk teologi og ledelse, eller som frie studiepoeng i andre bachelorgrader både ved NLA Høgskolen og annen utdanningsinstitusjon.