Bachelor i idrettsvitenskap

Bachelor i idrettsvitenskap
  • Bergen
  • Bachelor
  • 180 poeng
  • Høst
Frist 15. april Søk her
Er du interessert i idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv? Ønsker du å ha en aktiv arbeidshverdag der du kan lede og veilede barn og voksne i idretten? Eller vil du jobbe som instruktør eller personlig trener? Da er dette studiet for deg!

Om studiet

Med studieprogrammet i idrettsvitenskap får du bred idrettsfaglig utdanning som gjør at du kan jobbe innen organisert idrett, med trening og fysisk aktivitet eller med friluftsliv i offentlig og privat sektor. Vi vil ha et sterkt fokus på å omsette kunnskap i praksis, og vil derfor jobbe tett med ulike idrettslag, treningsorganisasjoner og andre virksomheter for å gi deg relevant erfaring underveis i studiet.

I løpet av bachelorstudiet vil du utvikle ferdigheter som instruktør og trener for ulike grupper, og du lærer å veilede andre utøvere, grupper og andre kolleger i både organisert idrett og i friluftsliv. Du vil få kunnskap innen treningsledelse, idretts- og friluftslivspedagogikk og idrettspsykologi. Dette vil gi deg en god forståelse for hvordan man leder mennesker i ulike sammenhenger, og hvordan man tilrettelegger for læring og prestasjonsutvikling på en systematisk måte.

Du vil også utvikle kunnskap om fysisk aktivitet i et samfunnsperspektiv, treningsfysiologi og treningslære. I disse emnene vil du også utvikle ferdigheter i treningsledelse, og hvordan man kan tilrettelegge trening for ulike målgrupper og mennesker med ulike forutsetninger. Du vil også få mulighet til å utvikle egne ferdigheter i ulike idretter og friluftsliv gjennom ulike studieturer og ekskursjoner.

NLA Høgskolen tilbyr gode fasiliteter for praktisk og teoretisk undervisning i sentrum av Bergen. Vi har også et samarbeid med studentorganisasjonen «SAMMEN». Som idrettsstudent hos NLA får du gratis innmelding og fri tilgang til alle deres treningssentre så lenge du er student hos oss.

Hvor kan du få jobb?

Med studieprogrammet i idrettsvitenskap får du bred idrettsfaglig utdanning som gjør at du kan jobbe innen organisert idrett, med trening og fysisk aktivitet eller med friluftsliv i offentlig og privat sektor.

Utdanningen vil gjøre studentene kvalifiserte til å jobbe som:

  • Trener og trenerveileder på alle alders- og prestasjonsnivå i idretten, inkludert landslag
  • Idrettspedagog- eller treningsveileder i frisklivssentraler, rehabiliteringsinstitusjoner eller lignende arbeid med folkehelse og fysisk aktivitet
  • Rådgiver, koordinator eller veileder i friluftslivorganisasjoner, idretts- og særforbund og idrettskretser
  • Idrettskonsulent og aktivitetskoordinator i offentlig sektor (kommune, fylke)
  • Koordinator, fagansvarlig eller daglig leder i henholdsvis idrettslag, organisasjoner med fokus på idrett og fysisk aktivitet eller andre helseorganisasjoner
  • Instruktør, personlig trener eller faglig leder i treningssenterbransjen

Utveksling og internasjonalisering

I studieprogrammet er det mulig å ta 30 studiepoeng (ett semester) i idrettsvitenskap ved utdanningsinstitusjoner utenfor Norge. Det er tilrettelagt for utveksling i fjerde semester.

Gjennom ERASMUS+ kan NLA Høgskolen tilby finansieringsordninger for studentutveksling til universitet og høgskoler som tilbyr idrettsvitenskapelige emner i Europa. Vi har også bilaterale utvekslingsavtaler med andre internasjonale universiteter og høgskoler i blant annet USA og Australia.

Videre studier

Studieprogrammet kan kvalifisere til opptak på flere masterstudier i idrettsvitenskap ved norske universitet og høgskoler, som krever fordypning i idrettsfag på minimum 120 studiepoeng.

Kostnader

Studenter betaler for utgifter til ekskursjon og forbruksmateriell for ulike idrettsfaglige emner. Prisene er tilgjengelig på nla.no.

Utstyr

I emner som har studieturer eller ekskursjoner vil studiet kreve at studentene har nødvendig personlig utstyr. Dette vil fremkomme ytterligere i emneplanene.