NLA flytter lærerutdanningene i Bergen til sentrum!

NLA forlater Breistein og flytter lærerutdanningene til Kalfarveien 31. Både studenter og ansatte er positive og håper endringen vil føre til økt rekruttering av nye lærere.

– Lærerrekruttering er viktigere enn noen gang, og nasjonalt har det vært en nedgang de siste årene. Nå tar vi de grepene vi kan for å gjøre lærerutdanningen mer fleksibel, forteller Amund Langøy, prorektor for utdanning ved NLA Høgskolen.  

Styret besluttet i dag å inngå en avtale med Kalfarveien 31 AS som er et eldre og fredet, men godt rehabilitert bygg sentralt i Bergen. NLA overtar bygningen i oktober, og vil foreta noen mindre oppgraderinger før det tas sikte på at studenter og ansatte ved dagens campus på Breistein flytter inn i løpet av neste studieår.  

17.jpg
Ny campus i Kalfarveien 31, sentralt i Bergen.

Langøy har arbeidet tett med ansatte og studenter i den første fasen av arbeidet med flytteprosessen, og ifølge ham gir studentene gode tilbakemeldinger på avgjørelsen om å flytte til sentrum. 

– Både studentrådet på Breistein og studentene som har vært på befaring, er veldig positive til Kalfarveien 31, og mener NLA vil oppleve økt studentrekruttering med en så sentrumsnær campus. 

Amund Langøy-3.jpgSigbjørn Sødal_27.jpgAmund Langøy (prorektor for utdanning) og Sigbjørn Sødal (rektor) har gjort flere grep for lærerutdanningen til NLA Høgskolen.

God hverdag for studentene 

Når studentene fra grunnskole- og barnehagelærerutdanningen inntar bygget i Kalfarveien i løpet av høsten, vil de få over 8000 kvadratmeter å boltre seg på, store uteområder og fin utsikt over Bergen sentrum. 
 
– Vi var avhengig av å finne en leietaker som matchet bygget og som kunne utnytte de unike kvalitetene på en god måte. Bygget er vernet og har en ganske spesiell utforming og arkitektur, så oppgaven vår var i utgangspunktet ganske krevende. Derfor var vi ekstra glad da det viste seg at NLA var en perfekt match, sier Fredrik Stenevik, leder for utleie i WPS Næringsmegling. 
 
– Vi gleder oss over at det er nettopp NLA som flytter inn og tror at studentene vil få en veldig god hverdag i Kalfarveien. Det er nært til sentrum, samtidig som bygget befinner seg i et rolig og litt tilbaketrukket område.  

Styrker utdanningen på flere måter 

I tillegg til satsingen på en mer sentrumsnær campus, med mulighetene det innebærer, vil NLA fra neste studieår, som ledd i arbeidet med mer fleksible studiemodeller, også tilby årsstudier i skolefagene samfunnsfag, KRLE, kroppsøving, naturfag og musikk. Disse årsstudienevil, med noe tilleggspraksis, kunne innpasses i den femårige grunnskolelærerutdanningen slik at en sparer inn ett eller to semestre av lærerutdanningen avhengig av hvilken masterfordypning som velges. 

– Dette er godt tilbud til de som har lyst på et år til å fordype seg i et fag som de også kan få utnyttet fullt ut i en lærerutdanning dersom de ønsker det, uttaler Langøy. 

Planlegger felles campus på Minde 

Rektor Sigbjørn Sødal forteller at gjeldende planer om en felles campus i Kanalveien 90 på Minde er ikke er lagt til side, men etter flere års forsinkelser i arbeidet med å få godkjent en reguleringsplan for området, og i lys av at en ny campus på Minde tidligst kan stå ferdig om 4-5 år, har høyskolen konkludert med at det trengs en midlertidig løsning. Kalfarveien 31 har både en beliggenhet og andre kvaliteter som skal til for å kunne fungere utmerket i en mellomperiode, uttaler Sødal.