Årsstudium i utøvende musikk og musikkdidaktikk

Årsstudium i utøvende musikk og musikkdidaktikk
  • Oslo
  • Årsstudium
  • 60 poeng
  • Høst
Søknadsfrist 15. april Søk opptak
På «Årsstudium i utøvende musikk og musikkdidaktikk» har vi hovedvekt på å utvikle dine ferdigheter innen utøvende musikk. Dette vil også bli satt i en musikkdidaktisk sammenheng slik at du kan bruke dine ferdigheter inn mot en eventuell videre lærer- og undervisningskarriere.

På NLA ønsker vi å utdanne profesjonelle musikere og lærere som er bevisst sin identitet som kunstner og menneske. Studiet henvender seg til personer som ønsker å heve sin kompetanse som musikere, formidlere, låtskrivere, produsenter og/eller lærere i musikk.  

Vår campus ligger i hjertet av Oslo med sterk tilknytning til musikkbransjen, kirke- og organisasjonsliv, noe som gir NLA Staffeldts et bredt spekter av dyktige lærere og et yrende liv blant studenter. 

Om utdanningen 

Studiet har fokus på det utøvende, og vil gi en bred og variert innføring i ferdigheter og kunnskapsområder som vil gi deg en solid musikkfaglig plattform rettet mot ulike deler av yrkeslivet. Undervisningen vil skje gjennom praktiske seminarer, forelesninger, veiledning og eget arbeid individuelt eller i mindre grupper. Du vil delta på mesterklasser og samspillsprosjekter, innspillings- og konsertprosjekter og tilegne deg en bred utøvende kompetanse. 

Det blir undervisning fra egen musikkstab og fra Oslos profesjonelle musikkmiljø.  Det vil også bli en tur til Ole Bull Akademiet på Voss der det vil bli gitt en innføring i norsk folkemusikk gjennom forelesninger, sang, spill og dans.  

Hva lærer du? 

Du vil få undervisning i bl.a. hoved- og akkompagnementsinstrument, samspill, kor- og ensembleledelse, musikkproduksjon, gehørtrening, arrangering, låtskriving og ulike musikkhistoriske emner. I tillegg vil du få innsikt i hvordan du kan arbeide med musikkundervisning i skolen (5.-10. klasse) gjennom ulike fagdidaktiske og metodiske emner. Du vil også få innsikt i hvordan musikk inngår som en sentral del i kultur- og samfunnsliv. Å utøve, lage og oppleve musikk vil være sentrale på studiet.  Det legges vekt på å skape en god sammenheng mellom studentens egen musikalske utvikling og deres fagdidaktiske kompetanse i å planlegge, gjennomføre og vurdere musikkundervisning.   

Du vil også lære å bruke ulik programvare til studiobruk og skolebruk i tillegg til Sibelius (noteprogram), og lære hvordan du kan benytte slike i undervisning av andre.   

Hvor kan du få jobb? 

Studiet vektlegger å utdanne studentene til fremtidige musikere og musikkformidlere med arbeidsoppgaver i grunnskolen, det frivillige musikkliv, kulturskoler eller den kulturelle skolesekken. 

Videre studier 

«Årsstudium i utøvende musikk og musikkdidaktikk» vil med noe tilleggspraksis, kunne gi innpassing i grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn ved NLA Høgskolen.  

Enkeltemner i årsstudiene -og deltidsstudiene kan også etter søknad innpasses i bachelorstudiet MML (musikk, menighet og ledelse) eller URM (utøvende rytmisk musikk). Studenten må ha de nødvendige kvalifikasjoner, se opptakskrav.