Lovsangsledelse på høgskolenivå

NLA Staffeldts Musikk starter nå et årsstudium i lovssangsledelse og det er første gang du finner et slikt studium på høgskolenivå i Norge.

Behov i menigheter for musikere

– Ledere i norske menigheter skriver ukentlig til oss med spørsmål om vi har kandidater som er sterke musikere, og samtidig har kompetanse innenfor teambygging og teologi. Vi har allerede en bachelorgrad som favner dette feltet, men nå er det også tid for å gi noe som er mer konsentrert mot lovsang, sier høgskolelektor Inge Andreas Jocobsen.

Jacobsen, som skal lede dette studiet, legger også til at det er en fin bonus at dette årsstudiet lar seg integrere i for eksempel en annen bachelor i musikk. 

Les om Årsstudium i utøvende musikk, lovsangsledelse her

_DSC9511.jpg

Brenner du for å jobbe med musikk i menigheter?

Det er et årsstudium i utøvende musikk med et fagtilbud som strekker seg fra ledelse, instrumentundervisning og samspill, til teologi og musikkhistorie.

– Vi ønsker å tilby et år med konkret og anvendelig ferdighetsutvikling til søkere som brenner for musikk i menigheter, sier Jacobsen.

_DSC9495.jpg

Viktig og spennende behov å dekke

Jacobsen beskriver at musikken er en bærende del av samlinger i menigheter og forklarer at den bidrar til å samle felleskapet, samtidig som den bygger dypere forståelse og nærhet til Gud. 

– Det må også sies at det sjelden er så mye debatt og uenighet omkring noe i menighetslivet som det er om musikken. Det er spennende, sier han.

Jacobsen ser også et behov for å kunne balansere mellom trender og tradisjon.

– Rent praktisk betyr det at menighetsmusikere må kunne formidle både nyskrevne sanger og pålitelige salmer i en og samme stund. Dette blir ofte en enten/eller-situasjon, men vi tror begge deler trengs, sier han.

Fra barnesang til generasjonsgudstjeneste

En vanlig uke i en kirke/menighet kan romme både barnesang, ungdomskor, generasjonsgudstjeneste og kveldsmøter. Menighetene trenger utøvere  som er utrustet til å håndtere denne spennvidden.

– Dette dreier seg om mye mer enn musikktekniske ferdigheter. Jeg ser frem til å ta i mot første kulle med søkere til dette studiet, sier Jacobsen.