Ledelse, økonomi og administrasjon

For deg som er leder – eller ønsker å bli det – tilbyr NLA videre utdanning innenfor flere av våre fagområder.

Utdanningsledelse – videreutdanning

For deg som er leder i barnehage, skole eller andre pedagogiske virksomheter tilbyr NLA Høgskolen flere praksisnære videreutdanninger. Noen av dem i samarbeid med Høgskulen på Vestlandet (HVL). På studiene blir du del av et profesjonsfellesskap der ny og oppdatert fagkunnskap settes i sammenheng med din egen og andres lederpraksis. Arbeidsmåtene er studentaktive og målet er å ha tydelig overføringsverdi til din egen ledertjeneste.

 

Utdanningsledelse – enkeltemner

Mange av våre enkeltemner innenfor pedagogikkfaget er godt egnet som videreutdanning for deg som er leder i utdanningssektoren. Du finner en oversikt over disse på videreutdanningssidene for barnehage og skole.

 

Utdanningsledelse mastergrad

Mastergraden vår i pedagogikk samlingsbasert, og kan tas på enten heltid eller deltid over fire år.

Masterprogrammet i pedagogikk på NLA Høgskolen har tre ulike varianter, og Mastergrad med vekt på pedagogisk ledelse gir særlig jobbmuligheter som ledere innen skoleadministrasjon og for pedagogisk utviklingsarbeid i kommuner, fylkeskommuner og i statlige organ.

 

 

Veiledning

Videreutdanning innen veiledning vil være nyttig innenfor mange fagfelt for deg som skal lede og veilede andre mennesker. Vi tilbyr studium innen Pedagogisk veiledning i både Bergen og Oslo, samt Åndelig veiledning innenfor en kristen kontekst i Bergen.

 


Teologi og ledelse

For deg som er interessert i ledertjeneste innen kirke, menigheter og kristne organisasjoner, tilbyr NLA utdanninger innen Praktisk teologi og ledelse (PTL). Mange enkeltemner fra teologiutdanningene våre er også svært relevante for deg som allerede er, eller skal inn, i en ledertjeneste.

Studiene i Praktisk teologi og ledelse  tar sikte på å danne morgendagens ledere i kirke, menigheter og organisasjoner. Du får innsikter fra ledelsesfag og praktisk teologi. Engasjerte forelesere og kloke mentorer er opptatt av å høre dine refleksjoner. Og du får en god balanse mellom teori og praksis gjennom hele året. Bachelor- eller årsstudium i PTL kan tas i Bergen, Oslo og Trondheim.

Årsstudiumet i PTL kan også tas på deltid, slik at du har mulighet til å studere samtidig som du er i arbeid. Et årsstudium i PTL kan senere bygges ut til en bachelorgrad. Mastergraden har en fleksibel oppbygging med intensive campussamlinger og nettundervisning, slik at det er mulig å gjennomføre utdanningen uavhengig av bosted.

 

Musikk og ledelse

Ved NLA Staffeldtsgate i Oslo kan du i tillegg til gradsstudiene innen musikk også ta årsstudium i utøvende musikk med fordypning i musikalsk ledelse:

 

Økonomi og administrasjon

Hauge School of Management (HSM) finner du i Oslo, Kristiansand og Bergen. Ved alle studiesteder tilbyr vi bachelor i økonomisk-administrative fag som utgjør de tre første årene av en siviløkonomutdanning. Dessuten har vi en bachelor med fordypning i innovasjon, markedsføring og ledelse. Vi vektlegger nyskapning, etikk, identitet og danning, mentorering, nærhet til næringslivet og god oppfølging av den enkelte student. 

NLA HSM tilbyr også to emner á 10 studiepoeng for flyktninger, HSM107K Organization and Management og HSM208K Strategic management, med med ukrainsk som undervisningsspråk.

 

Kontakt oss

Hvis din organisasjon, menighet eller bedrift ønsker samarbeid om kompetanseutvikling eller enkeltstående foredrag eller seminarer innenfor ledelse eller andre fagområder, ta kontakt med oss på NLA Videre!

Kontakt oss