Støtt NLA Høgskolen

Når du støtter NLA Høgskolen bidrar du til å gjøre en forskjell i samfunnet. Vi ønsker å utruste våre studenter til å bli ansvarlige mennesker som bruker sin kompetanse til det beste for seg selv, for andre og den verden vi er en del av.

Sølvrev opptak 2020-49.jpg

For oss er det et viktig samfunnsoppdrag å utdanne engasjerte lærere, brennende trosformidlere, dyktige musikere, kloke pedagoger, sannhetssøkende journalister og etisk bevisste økonomer.

Støtt NLA Høgskolen
Vipps 20913
Bankkonto 8220 02 88625

Din gave går til å videreutvikle undervisningstilbud og forskning. 

Vi ønsker å gi våre studenter en utdanning med mening og en plattform de kan stå støtt i videre i livet. Hos oss blir hver enkelt student sett og utfordret. Våre studenter får en kompetanse som er viktig for et sammensatt og krevende arbeidsliv. Et arbeidsliv som er i stadig endring, og hvor verdier og standpunkt blir utfordret hver eneste dag. 

Sølvrev opptak 2020-63.jpgSølvrev opptak 2020-28.jpg

For å sitere utviklingsminister Dag Inge Ulstein: 

– Vi må lære mer og forske mer, på institusjoner som NLA Høgskolen, sånn at det vi beslutter og det vi gjør er basert på den beste kunnskapen vi har.

Dag Inge Ulstein: 
– Vi må lære mer og forske mer, på institusjoner som NLA Høgskolen, sånn at det vi beslutter og det vi gjør er basert på den beste kunnskapen vi har. 

Skattefradrag

Visste du at du kan få skattefradrag på gaver du gir til NLA Høgskolen? Dette kommer i tillegg til skattefradrag du får for gaver du gir til andre frivillige og religiøse organisasjoner. Gaver til forskning gir skattefradrag fra første krone.

For å få skattefradrag på gaven din, må du registrere fødselsnummer hos oss. Ta kontakt tlf. 55 54 07 00 eller e-post.

NLA Høgskolen er en privat, kristen høgskole - akkreditert av NOKUT.