Samfunnsansvar

Studentenes etiske bevissthet

Om fem år vil vi utdanne omtrent ti prosent av alle grunnskolelærere i Norge. Våre studenter vil møte flere tusen elever i løpet av sin yrkeskarriere. Vi tror at lærere fra NLA Høgskolen gjør en viktig forskjell i sine elevers liv. NLA bidrar til forskning som trener studentene i deres etiske bevissthet. Det betyr at vi utdanner lærere som er trygge på egne verdier i en utfordrende hverdag, som kan være omsorgsfulle og kloke medmennesker med helstøpte lærerkvaliteter.

Utvikling og demokratibygging

NLA Høgskolen utdanner også journalister med fokus på etikk og forståelse for det kulturelle og livssynsmessige mangfoldet. Høgskolen arbeider med menneskerettigheter, ytringsfrihet og demokratibygging i land hvor slike friheter og rettigheter er lite utviklet – blant annet gjennom mastergradsutdanninger i journalistikk. 

En fri presse er avgjørende for et fritt demokrati, og mediene kan sette dagsorden og påvirke samfunnet. Journalistiske grunnverdier som sannhet og menneskeverd er forankret i kristen og humanistisk tradisjon. Men disse verdiene er under press — både i samfunnet og i journalistikken. Derfor trengs journalister som er opptatt av disse verdiene, som vil bruke sin stemme for de svake i samfunnet og som ønsker å jakte på sannhet.