Omsorgsfulle klassemiljø

I fjor startet NLA Høgskolen i Oslo grunnskole-lærerutdanning og kunne ta imot over 80 studenter. Fra høsten ventes flere.

Jørgen Sjaastad er program-ansvarlig for lærerutdanningen i Oslo og underviser i matte. Han var med på oppstarten i fjor høst.

– Vi var veldig spente, vi ante ikke hvordan det ville gå. Ble det 50 eller 350 som søkte? Det var en lettelse at vi fikk nok søkere til å fylle plassene. Resultatet gjennom året viser at vi har fått mange talentfulle studenter, sier Sjaastad.

Livet er mer enn skole

Sjaastad mener det er viktig å lære studentene at deres rolle i klasserommet vil være mer enn å bare nå læringsmålene.

– I NLAs lærerutdanning ønsker vi å være bevisste på møtet med enkelteleven. Skole og utdanning er bare én side av elevenes liv, og vi skjønner at noen ganger er det andre forhold som er viktigere enn å lære. De skal skape et inkluderende og omsorgsfullt klassemiljø, der elevene lærer å ta vare på hverandre, forklarer Sjaastad. 

– I mine forelesninger er jeg også veldig opptatt av at klasserommet alltid skal være konteksten,
fortsetter Sjaastad.

– Alt vi snakker om skal være med tanke på hvordan dette skal fremstå for elevene i klasserommet. Vi gjør aldri ren matte i mine forelesninger, det skal alltid overføres til hvordan barn i skolen skal lære dette.

Flere søkere til NLA

Til høsten kan NLA Høgskolen i Oslo tilby 140 studieplasser på grunnskolelærerutdanningen, og da passer det godt at tall fra Samordna Opptak viser en økning på 48 prosent blant dem som har satt NLA i Oslo på førsteplass. I Bergen har lærerutdanningen en økning på 12 prosent.

Flere ansatte til høsten

Nå er studentene ferdig med eksamen og det er stille på høgskolen. Sjaastad gleder seg til høsten når han møter både de gamle og nye studentene igjen.
– Jeg gleder meg også til å møte de syv nyansatte som skal jobbe med grunnskolelærerstudentene, legger Sjaastad til.