Han ser problemet og gjør noe med det

Christen Øygard (86) vil bringe ærligheten og medgjørligheten tilbake til Norge. Derfor støtter han NLA Høgskolen.

Norge har lenge vært et av de beste landene å bo i. Det kommer av at folk har vært ærlige. Nå begynner man å se at Bibelens bud ikke lenger er en rettesnor som samler folket, sier den pensjonerte urmakeren, på telefon fra Bryne.

– De siste måneders nyheter om korrupsjon og gjestearbeidere under slavelignende forhold har tydeliggjort behovet for NLA Gimlekollen, mener Christen Øygard.

Han har møtt både studenter og ansatte ved Gimlekollen, så dette studiestedet ligger hans hjerte nært.

Frykter økt egoisme

– Folk er blitt så pengegale. De stjeler og lyver. Det synes jeg er veldig trist.

– Derfor er det viktig med kristne skoler som Gimlekollen. Her er lærere som tar med seg de kristne verdiene i undervisningen – ikke bare fordi vi vil nå flere med evangeliet, men fordi det har stor moralsk vinning for hele samfunnet.

Med sin støtte til høgskolen føler 86-åringen seg trygg på at han kan gi nye generasjoner de samme verdiene som har motivert ham gjennom et langt liv: hardt arbeid, ærlighet og medgjørlighet.

– Det er veldig viktig at de unge lærer seg det de gjør, gjør det godt, klarer å fikse ting selv, og at de er flinke, sier Christen, og det vet han flere NLA-ansatte som er.

Savnet praksisnær utdanning

Som livslangt NLM-medlem han flere ganger truffet Gimlekollen-nestorene Lars Dahle og Margunn Serigstad Dale.

– Det gjør at du får vite mer om det de driver med. Da er det veldig fint å hjelpe dem,
sier Christen og vedgår:

– Selv har jeg ikke studert fordi jeg har alltid vært dårlig til å lese, så jeg synes det er viktig at Gimlekollen også kan gi sånne som meg en god utdanning.

– NLA er løsningen

Brynebuen har alltid vært opptatt av å lære av å gjøre, ikke bare av å lese. Løsningen ble derfor urmakerfaget for den teknisk anlagte Sauda-buen. 12 mil syklet han for å sikre seg praksisplass. På fritiden reiste han rundt med selvfinansiert høyttaleranlegg til NLMforsamlinger rundt om i landet.

– Alt handler om å se problemene og gjøre noe med dem, konkluderer Christen.

– Det har NLA Høgskolen gjort, og det har alle som støtter høgskolen gjort.