Testamentariske gaver

Vi er ydmyke og takknemlige overfor dem som velger å gi deler av sin livsarv til vårt arbeid.

Testament

Om du ønsker det, kan du i ditt testament øremerke deler av arven din til NLA Høgskolen. Ved å testamentere en gave til NLA gir du en gave for fremtiden.

Alle kan skrive testament

Et testament må være klart formulert. Det er ikke et krav om at du må få hjelp fra en advokat for å sette opp testamentet, men det er lovbestemte formkrav som må følges for at det skal være gyldig.

AdobeStock_231656095.jpg

Krav til gyldig testament: 

- Testamentet må være skriftlig
- Det må komme tydelig frem at dokumentet er et testament
- Det må komme klart frem hvem som arver og hva den enkelte arver
- Du må undertegne testamentet sammen med to vitner til stede
- Testamentet bør dateres
- Vitner må underskrive på at du undertegner testamentet av fri vilje og at du var ved sans og samling
- Vitnene må vite at det er et testament, men de trenger ikke kjenne til innholdet i testamentet.
- Vitner må være 18 år og myndige
- Vitnene, vitnenes familie eller noen vitnet er i tjeneste hos, kan ikke være tilgodesett i testamentet

Ta gjerne kontakt med økonomikonsulent Janne Grethe Torsvik dersom du har noen spørsmål.