250-års jubileum for Hans Nielsen Hauge

Med Hauge og haugianismen kom lekmannsbevegelsen, som de fleste av NLAs eierorganisasjoner springer ut av. NLA ønsker å markere jubileet og hvordan inspirasjonen fra Hauge blant annet har bidratt til å bygge opp en utdanning i hans fotspor.