Nyhetsbrev mars - Hauges forfatterskap

I dette nyhetsbrevet får du høre professor Helje Kringlebotn Sødal (UiA) fortelle om Hans Nielsen Hauges forfatterskap og hvilken betydning det har hatt for ettertiden


Her kan du melde deg på nyhetsbrev fra NLA Høgskolen.