Nyhetsbrev august - «Haugebevegelsens kvinner - myter og fakta»

I dette nyhetsbrevet får du møte professor dr.philos. Bjørg Selnes Seland som viser til hvordan Hauge har blitt fremhevet som foregangsmann for verdier som vi setter høyt i vår tid, som idealet om likestilling.

Bjørg Selnes Seland viser til at Hans Nielsen Hauge hadde en radikal vilje til å overskride de strenge kjønnsrollenormene som rådde i tiden, samtidig som han hadde synspunkt som var helt i tråd med samtidens noe nedvurderende syn av hva kvinner hva i stand til av å tenke, handle og tale. På individuelt nivå så kunne Hauge like fullt anerkjenne dyktige kvinner og oppfordre dem til å bli med i bevegelsen på ulike måter. Hør hele foredraget her: