«Mannen som forandret Norge»

Refleksjoner over Hans Nielsen Hauge og hans betydning for oss i dag.

Førsteamanuensis Lars Dahle ved NLA Høgskolen reflekterer som teolog over Hauges virke og betydning for oss i dag.

Dahle trekker frem tre breddevirkninger av Hauges virksomhet. Hauge var en pioner i den såkalte lekmannsvirksomheten og bante vei. Han bidro til å utvide ytringsfriheten i Norge. Hauge var også en bedriftsleder, gründer og entreprenør - noe som sprang naturlig ut av hans kristentro, hans forkynnelse og hans forfatterskap.