Til beste for fellesskapet

Nå vi starter en utdanning i arven etter Hans Nielsen Hauge er vi opptatt av å utdanne studenter til å bidra til det beste for alle.

Stipendiat Cathrine Borgen er ved Saltholmen fyr som opprinnelig var et saltkokeri under Napoleonskrigen, som Hans Nielsen Hauge var intitiativtaker til på grunn av stor salt- og matmangel.

— Hans Nielsen Hauge dro i gang ulike tiltak til det beste for fellesskapet, formidler Borgen. Når vi nå starter en utdanning i arven etter Hans Nielsen Hauge, er det fellesskapet vi er opptatt av. Det å starte bedrifter til det beste for fellesskapet og samfunnet. Vi ønsker å utdanne studenter til å bidra til det beste for alle, og vi skal bruke våre evner til bygge et samfunn som er godt for alle.

— Og da må vi øve på å tenke på at jeg er i en tjeneste for fellesskapet, sier Borgen

Hauge var også opptatt av å se potensialet i mennesker. Han ansatte for eksempel kvinner, også som ledere. I vår utdanning mener vi det er viktig å kunne gjøre feil, men å klare å reise seg igjen. Og det et er en viktig kompetanse å besitte i dag, mener Borgen.

— Du skal bli god på det du er god til, også skal du gjøre dine oppgaver, oppforder Borgen.