Inspirert av Hauge

Kan en person som levde for 200 år siden inspirere oss til å utgjøre en forskjell i dag?

Hans Nielsen Hauge (1771 – 1824) er en person det er interessant å studere fra et historisk perspektiv. Hans betydning i norsk historie er enorm og det er ikke uten grunn at forfatteren Karsten Alnæs sier følgende: «Hans Nielsen Hauge er en av de mest betydningsfulle personligheter i norsk historie». Men det er noe som er ennå mer interessant med Hans Nielsen Hauge. Hans liv inspirerer fortsatt mange til å skape en bedre verden. Jeg er en av dem. 

For å beskrive Hauges inspirasjon i mitt liv, vil jeg fokusere på tre hovedpunkter: Inspirert til å leve for en høyere hensikt, inspirert til å utøve positiv samfunnspåvirkning og inspirert til å utgjøre en forskjell for andre. 

Et moderne eksempel som illustrerer noe av det vi skal se på her er når Steve Jobs, grunnleggeren av dataselskapet Apple, prøvde å rekruttere John Scully. Scully var leder i Pepsi og hadde hatt stor suksess med å utfordre markedslederen Coca Cola. Apple var på denne tiden et ganske lite selskap og hadde derfor ikke de samme ressursene tilgjengelig som Pepsi hadde. Etter mange mislykkede forsøk i å få Scully til å bytte jobb, sa Jobs nærmest i desperasjon: ”Vil du fortsette å selge svart sukkervann, eller vil du være med å forandre verden?” Dette ble utslagsgivende for Scully, som tilslutt valgte å bli Apples nye leder. 

Inspirert til å leve for en høyere hensikt 

Hans Nielsen Hauge levde for noe større enn seg selv. Hans forkynnelse var preget av et kall til omvendelse og det å utvikle en personlig relasjon til Gud. I praksis innebar dette at han og de som fulgte hans eksempel ikke hadde fokus på egen vinning og fordeler, men på hvordan de kunne være til nytte for samfunnet og sine medmennesker. For dem opplevdes det som et kall å starte nye virksomheter som igjen genererte nye arbeidsplasser og dermed hjalp mennesker og lokalsamfunn ut av fattigdom. Dette er definitivt noe som bør utfordre og inspirere oss i dag. Selv om vi ikke lenger lever i et fattig land, er det fortsatt mange som sliter og trenger hjelp i Norge. Dessuten er det enorme behov dersom vi ser vi utover våre egne grenser. Vi trenger flere virksomheter som bidrar til å hjelpe dem som trenger det mest, både i Norge og resten av verden.   

Inspirert til å utøve en positiv samfunnspåvirkning 

Hans Nielsen Hauge mente at hardt arbeid, samfunnsengasjement og nestekjærlighet var viktige ingredienser for å bygge et godt samfunn. Han pekte på dovenskap, egoisme og likegyldighet som faktorer som var veldig ødeleggende både personlig og i et samfunnsperspektiv. Haugianere, som etterfølgerne til Hauge ble kalt, tok dette alvorlig og var kjent for å være produktive og nyttige bidragsytere i samfunnet de var en del av. Hauge og haugianerne inspirerer oss i dag til ha den samme innstillingen. I et samfunn og en tid som preges av selvrealisering og egennytte, trenger vi nok å høre dette igjen og i tillegg søke å ha den samme innstillingen. 

Inspirert til å utgjøre en forskjell for andre 

Hans Nielsen Hauge var en leder med fokus på andre og utøvde det vi i dag kaller tjenende lederskap (servant leadership). Dette handler om ikke å være drevet av en «What´s in it for me»-tenkning, med fokus på egne fordeler og vinning, men å se sin egen karriere i et forvalterperspektiv. De beslutningene man tar blir dermed tatt basert på selskapets og andres beste. Spørsmålet er ikke hva som er best for meg, men hva som best tjener personene rundt meg. At en slik innstilling er viktig i dag, burde det vel ikke være noe tvil om. 

Hans Nielsen Hauge, hans liv og de verdier han stod for, utfordrer og inspirerer mennesker i dag, inkludert meg selv, til å leve for noe større enn meg selv, engasjere meg til positiv samfunnsendring og gjøre noe for andre. Arven han etterlot seg lever derfor videre og er fortsatt med å påvirke samfunnet vårt i dag. 

Innlegget har stått på trykk i avisen Dagen.