Inspirasjon fra Hauge

Rektor Sigbjørn Sødal og avdelingsleder Solveig Omland samtaler om hvordan Hans Nielsen Hauge har bidratt til å inspirere NLA Høgskolen.

Rektor Sigbjørn Sødal og avdelingsleder ved interkulturelle studier, Solveig Omland, er ved Jegersberg gård og samtaler om Hauge-minner som finnes i området rundt studiestedet Gimlekollen i Kristiansand.

Jegersberg gård ble etablert av Niels Jæger mellom 1810 og 1820. Jæger var både industrimann og gründer, og mye av virksomheten i dette området var sterkt inspirert av Hans Nielsen Hauge.

Inspirasjon fra Hauge

Utover 18-tallet ble det etablert en god del misjonsorganisasjoner. Misjonsselskapet ble blant annet etablert i 1842 og etter hvert kom det flere misjonsorganisasjoner til som senere ble grunnleggere av NLA. 

— NLA er inspirert av Hauge på mange måter, forteller rektor Sødal. Han formidler at det er mulig å peke på Hauges vektlegging av arbeid som en integrert del av det kristne liv.  Hauge var opptatt av å løfte andre, ikke minst kvinner. Han forsøkte også å gi arbeid til mennesker med funksjonshemming. Dette er noe som inspirerer oss i dag, for eksempel til å etablere øknomiutdanning med vekt på etikk, som heter Hauge School of Management, og som vi etablerer i Kristiansand nå i høst, legger han til.

— Også gjennom internasjonalt samarbeid der vi arbeider med utviklingen i fattige land ser vi konturene av dette. I tillegg har vi et særpreg med nærhet mellom studenter og ansatte, med å se den enkelte. Hauge var særlig opptatt av forvalteransvaret, og å ta vare på menneskeverdet, naturen og verden rundt. Dette er også viktige verdier for NLA i dag, sier rektor.