Vedtekter og planer ved NLA Høgskolen

Vedtekter og verdidokument

Vedtekter for NLA Høgskolen AS

Verdidokument - Grunnlag og formål, (BM)
Verdidokument - Grunnlag og føremål, (NYN)
Vision and Mission, (ENG)

Strategiplan 2021-2025

Strategiplan NLA Høgskolen 2021–2025 (BM)
Strategiplan NLA Høgskolen 2021–2025 (NYN)
Strategic plan for NLA University College 2021–2025 (ENG)

Organisering ved NLA Høgskolen

Organisasjonsplan NLA Høgskolen

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven

Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven 2022 – NLA Høgskolen
Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter åpenhetsloven 2023 – NLA Høgskolen

Grunnlag for kvalitetsarbeid 

Kvalitetssystem ved NLA Høgskolen

Handlingsplaner og retningslinjer

Handlingsplan for likestilling og mangfold
Likestillingsredegjørelse 2020
Likestillingsredegjørelse 2021
Likestillingsredegjørelse 2022
Likestillingsredegjørelse 2023

Handlingsplan mot seksuell trakassering

Handlingsplan for universell utforming og tilrettelegging av læringsmiljø

Retningslinjer for konflikthåndtering mellom student og ansatt

Retningslinjer for sensur ved NLA Høgskolen

Retningslinjer for Læringsmiljøutvalg, LMU

Språkpolitiske retningsliner for NLA Høgskolen

Rutiner og forskrifter

Forskrift om studier ved NLA Høgskolen

NOKUT- NLA Høgskolen, evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen. Godkjent 18.09.2014

NLAs kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse

Rutiner for personvern i forskning ved NLA Høgskolen: Internkontroll

Regulations governing studies at NLA University College

Årsrapport

Årsrapport for NLA Høgskolen 2022
Årsrapport for NLA Høgskolen 2023

For studenter

Lover, forskrifter og retningslinjer for studenter ved NLA Høgskolen

Beredskapsavtale mellom NLA og Sjømannskirken