Lover og regelverk

Som utdanningsinstitusjon forholder NLA Høgskolen seg til en rekke lover og forskrifter. NLA Høgskolen plikter også å gjøre bestemmelsene tilgjengelige for studenter. Har du spørsmål om rettigheter og plikter, kan du kontakte studieveileder for studieprogrammet du går på.