Retningslinjer for lydopptak av undervisning NLA Høgskolen

Noen ganger ber studenter om tillatelse til å gjøre lydopptak av forelesninger.

Generelt sett er forelesninger offentlige, og så lenge opptakene kun er til privat bruk, imøtekommes slike ønsker.

For å unngå misbruk av slike lydopptak, er det viktig å være klar over retningslinjene for slike opptak: 

  • Lydopptak er kun til privat bruk
  • Det skal ikke gjøres opptak av undervisning i seminarform der opptak vil kunne medføre at studenter legger bånd på seg.
  • Det skal ikke gjøres opptak i undervisningsformer der opplysninger om personlige forhold eller taushetsbelagte opplysninger vil kunne fremkomme.