Digital undervisning

NLA Høgskolen ønsker å legge til rette for gode læringssituasjoner ved digital undervisning, og målet er at både studenter og ansatte får gode og forutsigbare rammer for undervisningen som skjer på nett.

Studentene utdannes til et arbeidsliv hvor digitale møtepunkt er blitt en del av hverdagen, og det er viktig at høgskolen gir opplæring i en best mulig digital praksis.

Vi har derfor utviklet følgende kjøreregler for digital undervisning. 

- Sørg for at ditt ordinære navn vises i de ulike kommunikasjonssystemene som benyttes. Unngå fiktive navn.
- Delta aktivt i eventuelle diskusjoner og gruppearbeid underveis.
- Bruk gjerne tommel opp og andre positive tilbakemeldinger på innlegg fra medstudenter og lærere for å vise at du er med og lytter.
- Du oppfordres til å ha kamera på. Husk at du har mulighet til å velge en nøytral bakgrunn i Zoom/Teams.
- Sitt slik at bare du selv synes på skjermen.
- I mindre grupper er det viktig at deltakerne ser hverandre for god samhandling.
- I større grupper er det en fordel for foreleseren å kunne se så mange som mulig av deltakerne. 
- Ved digitale møter som erstatter eller inngår i arbeidskrav, skal kamera alltid være på.
- Skru av/mute mikrofonen når du ikke snakker.

Personvern/taushetsplikt:
- Det er ikke lov å filme hverandre eller ta skjermbilder uten samtykke.
- Det er ikke lov å dele kunnskap om medstudenters/lærers hjemmearena/privatliv med andre.

Se også NLA sine retningslinjer for personvern ved digital undervisning.