Filming av eksamen

Hovedregelen er at det ikke er tillatt med filming av studenter i eksamenssituasjoner ved NLA Høgskolen. Det kan imidlertid gis enkelte unntak. Dette gjelder særlig praktiske gruppeeksamener der studenter ønsker å ha et opptak av f.eks. en dramaforestilling eller en musikkfremføring som et minne fra studietiden.

Søknad om filming ved denne type eksamener kan imøtekommes etter følgende kriterier:

  • Studenter som ønsker filmopptak av avsluttende vurdering, tar spørsmålet opp med studieadministrasjonen som avklarer med emneansvarlig om dette er i orden.
  • Alle som deltar i avsluttende vurdering og blir filmet, må gi samtykke til filming.
  • Samtykke samles inn på eget signeringsskjema av studentene selv, og scannet versjon legges ved søknaden som fylles ut i nettskjema (se lenker nedenfor).
  • Studentene er selv ansvarlig for filmopptak.
  • Filmen er kun tilgjengelig for de involverte.
  • Filmopptaket er for studentenes eget bruk og kan ikke danne grunnlag for klage.
  • Emneansvarlig kan nekte filmopptak dersom det ikke er tilrådelig ut fra ressursmessige eller andre hensyn.
  • Det skal ikke gjøres filming i avsluttende vurdering der opplysninger om personlige forhold eller taushetsbelagte opplysninger vil kunne fremkomme.

Her er skjema for å samle inn signaturer for samtykke til filming.

Bruk så nettskjema for å søke, og legg ved ferdig utfylt signaturskjema i søknaden.