Eksamen og arbeidskrav

Har du spørsmål om hvilken eksamen du skal ta, og hvilke arbeidskrav du må få godkjent før eksamen, se informasjon om dette i studie- og emneplaner. Tidspunkt og sted for eksamen blir publisert i din Studentweb. Frist for oppmelding er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret. 

Har du spørsmål du ikke finner svar på, kan du kontakte eksamenskonsulent på ditt studiested:

Studiested Kristiansand:
Vibecke Wales - 38 90 15 30
Studiested Bergen - Kalfaret:
Lene Alice Gangstøe 55 53 69 26
Studiested Bergen - Sandviken:
Bjarte Søvde - 55 54 07 66
Studiested Oslo:
Birgitte Bø Vatnar - 21 96 95 04

Overordnede regler for eksamen og arbeidskrav er gitt i lov og forskrift:
Forskrift om studier ved NLA Høgskolen - Lovdata /
 Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) - Lovdata