Innleveringer og hjemmeeksamen

Innleveringer og hjemmeeksamener går som regel over flere dager. Ved mappeeksamen og fordypningsoppgaver er gjerne oppgaven kjent lenge på forhånd. Ved ordinær hjemmeeksamen blir oppgaven publisert i Inspera. For særregler som gjelder masterinnlevering, se lenker nederst på denne siden.
  • Du leverer inn hjemmeeksamen og andre eksamensinnleveringer i Inspera.
  • Besvarelsen skal leveres inn som pdf-fil, om annet ikke er kunngjort i Canvas.
  • Tidspunkt blir kunngjort i Studentweb i god tid før eksamen. 
  • Kandidatnummer blir publisert i Studentweb senest noen dager før eksamensstart.

Gode råd for innleveringer

  • Redegjør for og forklar godt de sentrale begrepene som oppgaveteksten stiller opp
  • Vis til faktiske kunnskaper på det saksfeltet teksten spør etter
  • Vis selvstendig refleksjon over spørsmålene som oppgaveteksten reiser
  • Vis at du faktisk forstår innholdet i kilder og referanser du bruker i oppgaven
  • Sjekk hele tiden at du holder deg innenfor det oppgaven spør etter
  • Henvis til kilder på en slik måte at leseren kan se hva som er dine egne tanker og resonnementer, og hva som er gjenbruk av andres tekster. Vær påpasselig ved omskrivning, slik at omskrivingen ikke ligger for tett opptil originaltekst, verken i ordlyd eller i rekkefølge på momenter i teksten. Er det nødvendig å følge rekkefølgen, skal du henvise til kilden i løpende tekst. Se nettressurser om kildebruk i Canvas emneside. Har du spørsmål om kildebruk, kontakt biblioteket. 

Særregler for innlevering av bachelor- og masteroppgaver